Всички социални услуги на територията на община …

Всички социални услуги на територията на община Троян работят. Разкрит е и телефон за хора в затруднено социално положение

 

Предвид създалата се кризисна ситуация в страната, породена от епидемията с коронавирус COVID-19, Община Троян отвори телефон 070014721 за подаване на сигнали от и за лица в затруднено социално и материално положение. Гражданите могат да заявяват необходимост от социална подкрепа, включително съдействие за пазаруване и доставка на храна, лекарства и продукти от първа необходимост със средства на заявителя.

До момента са идентифицирани 652 самотноживеещи лица на територията на общината.

За оказване на подкрепа на нуждаещите се лица, Община Троян предоставя следните социални услуги и подпомагане по програми и проекти:

Домашен социален патронаж. Към момента 260 пенсионери с ниски доходи, самотноживеещи лица и лица с увреждания (удостоверено с ЕР на ТЕЛК), военноинвалиди и военнопострадали получават храна до дома чрез домашен социален патронаж. Потребителите заплащат такса, половината от която се покрива от бюджета на Община Троян;

Безплатен топъл обяд за 170 лица живеещи без доходи или под прага на бедност.

Интегрирани здравно-социални услуги. Към момента 150 лица с увреждания и 65 годишна възраст в невъзможност за самообслужване получават безплатно медицинско наблюдение, домашен санитар, рехабилитация по проект „Патронажна грижа в община Троян“ – Компонент 2;

Пазаруване и доставка на храна, лекарства и продукти от първа необходимост. Услугата се предоставя по проект „Патронажна грижа в община Троян“, Компонент 3, в който съм момента се обслужват 188 лица, включително под карантина.

На телефон 070014721 в отдел „Социална и здравна политика“, ул. „Любен Каравелов“ 42, гражданите на Община Троян могат да заявят ползването на социални услуги и подкрепа.

www.troyan.bg

Recent Posts

Ден на храброста

Учениците от групата по Гражданско образование в ОУ „Иван Хаджийски“ отбелязаха Деня на храбростта. Заедно с ръководителя на групата Весела… Read More

15 часа ago

Спомен за Пенчо

инж. Пенчо Адърски * „Нямам сили да изтрия телефона му от телефонния си указател. Все ми се струва, че ще се… Read More

16 часа ago

Отстранете спрелите автомобили по ул. „Борова“ и ул. „Неофит Бозвели“

Във връзка с изпълнението на дейности по текущите ремонти на улици в Троян, и предстоящите ремонтни работи по ул. „Борова“… Read More

17 часа ago

Община Троян предупреждава

Уважаеми съграждани,Във връзка с изпълнението на авариен ремонт от „ВиК Стенето“ ЕООД на водопроводната мрежа по ул. „Васил Левски“ от… Read More

17 часа ago

Община Троян предлага работа по програма „Старт на кариерата“

Община Троян обявява подбор на 1 (едно) работно място на длъжност „Младши експерт“ в Общинска администрация Троян, финансирано по програма… Read More

17 часа ago