Categories: Здраве

Въвеждат по-строги мерки в област Ловеч. Затварят нощните заведения, ограничават събиранията и масовите мероприятия

След проведено днес неприсъствено заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване, свикано от областния управител Ваня Събчева, се въвеждат по-строги противоепидемични мерки. Мотивите са „достигната 14-дневна заболяемост от COVID-19 в област Ловеч 142 на 100 хил. население за периода 13-26.10.2020 г. (174 сл.), с тенденция за повсеместно разпространение, наличие на висок здравен риск и с цел опазване здравето на населението, съгласувано с Главен държавен здравен инспектор и Протокол от заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазване от 27.10.2020 г.“.

Със заповед на директора на РЗИ Ловеч считано от 28.10.2020 г. до 15.11.2020 г. включително влизат в сила следните ограничения:

 • Преустановяване посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни с нощен режим на работа на открито и закрито за посочения период;
 • Посещенията в кафенета, местата за хранене и ресторантите на открито и закрито се допускат до 23 часа, при заетост на местата не повече от 1 човек на 2 кв. м. от нетната търговска площ на обекта и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса;
 • Преустановяване на организирани събития (празненства, семинари, конференции и др.) на закрито за посочения период;
 • В ритуалните зали за сватби, кръщенета и погребения се допускат до 10 души;
 • Преустановяване на масови мероприятия на открито и закрито за посочения период;
 • Всички работодатели и органи по назначаване да организират дистанционна форма на работа на служителите, където е приложимо;
 • Задължително носене на защитни маски за лице в администрации, офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите/работещите;
 • Създаване на организация и контрол за недопускане в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2,0 м2 площ с цел недопускане струпване на евентуално асимптомни или болни лица;
 • Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;
 • Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията, напр. пластмасови приспособления за уста;
 • Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5 м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др. и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите;
 • Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места;
 • Задължително носене на маски при струпване на чакащи граждани пред административни и банкови офиси, социални служби и др., като за целта се осигури контрол за спазването на мярката от съответната служба;
 • Провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите на открито и без публика на закрито;
 • Провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) до 30 % от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите;
 • Задължително носене на защитна маска за лице от публика и посетители при провеждане на културни, спортни и други мероприятия на закрито;
 • Преустановяване посещенията в клубовете на инвалида и пенсионерските клубове;

В заповедта (Виж Заповед – допълнителни мерки) се разпорежда всички контролни органи в рамките на своите компетентности да осъществяват засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за изпълнението на противоепидемичните мерки.

С цел създаване на алгоритъм за действие в образователната система на територията на област Ловеч продължава ежедневното събиране, обработване и обобщаване от училищата на информация за броя на отсъстващите ученици и педагогически специалисти поради карантиниране като положителни за  COVID-19 или като контактни на положителен случай или отсъстващи с грипоподобна симптоматика. След обобщаването й и при постъпил доклад от директор на училище, началникът на РУО Ловеч представя предложение до Министъра на образованието и науката за преминаване до 10 дни на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от VIII-XII и V-VII клас в училища, в които броят на горните категории лица (ученици, преподаватели) надхвърля 20% от общия им брой. Директорите на учебни заведения трябва да преустановят достъпа на външни лица до физкултурните площадки и спортни зали за посочения период.

Със заповеди на директора на РЗИ Ловеч от 27 октомври се разпорежда и увеличаване на леглата за лечение на пациенти с COVID 19 по лечебни заведения за болнична помощ в рамките на общия брой легла, определени в правилника за лечебното заведение. (Виж Заповед – легла), както и се преустановява плановият прием и плановата оперативна дейност в лечебните заведения за болнична помощ на територията на област Ловеч (Виж Заповед – планов прием).

Пресинформация на Областна администрация Ловеч

Публикация: www.HemusNews.com

Hemus News

Recent Posts

Ден на храброста

Учениците от групата по Гражданско образование в ОУ „Иван Хаджийски“ отбелязаха Деня на храбростта. Заедно с ръководителя на групата Весела… Read More

16 часа ago

Спомен за Пенчо

инж. Пенчо Адърски * „Нямам сили да изтрия телефона му от телефонния си указател. Все ми се струва, че ще се… Read More

16 часа ago

Отстранете спрелите автомобили по ул. „Борова“ и ул. „Неофит Бозвели“

Във връзка с изпълнението на дейности по текущите ремонти на улици в Троян, и предстоящите ремонтни работи по ул. „Борова“… Read More

17 часа ago

Община Троян предупреждава

Уважаеми съграждани,Във връзка с изпълнението на авариен ремонт от „ВиК Стенето“ ЕООД на водопроводната мрежа по ул. „Васил Левски“ от… Read More

17 часа ago

Община Троян предлага работа по програма „Старт на кариерата“

Община Троян обявява подбор на 1 (едно) работно място на длъжност „Младши експерт“ в Общинска администрация Троян, финансирано по програма… Read More

18 часа ago