Въпросник за граждани, съставен съобразно 12-те …

На 25 януари 2020 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България публикува покана до българските общини за участие в петата процедура по присъждането на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа е приета на 15-тата сесия на Конфедерацията на европейските министри, отговорни за местното и регионалното управление на Съвета на Европа през 2007 г. в гр. Валенсия, Испания. В нея са изведени 12 принципа за добро демократично местно управление. Амбицията на Съвета на Европа е чрез изпълнението на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво  да стимулира съвместни действия от национално и местно ниво, с цел подобряване на качеството на управление на всички нива, започвайки от нивото, което е най-близо до гражданите и където стабилната и ефективно функционираща демокрация е от съществено значение.

Стратегията за иновации и добро управление на местно вино на Съвета на Европа е насочена към мобилизиране и стимулиране на действия от страна на заинтересованите страни на национално, регионално и местно ниво, така че гражданите да се възползват от доброто демократично местно управление посредством постоянно подобряване на качеството на местните публични услуги, ангажиране на населението в обществения живот и провеждането на политики, съответстващи на законно обоснованите очаквания на хората. Прилагането на Стратегията се провежда в партньорство между националните власти, като водеща роля има Министерство на регионалното развитие и благоустройството и местните власти, представлявани от Националното сдружение на общините в Република България.

Концепцията на 12-те принципа все повече се отчита като инструмент и обща референтна рамка за ефективно и ефикасно управление и изпълнение на местни политики и мерки в полза на гражданите, различните социални групи и бизнеса.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за цялостно качество на управлението на общините, като управлението се оценява по единни критерии и процедури, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави членки. С него се удостоверява, че дадена община отговаря на европейските стандарти за качество на управлението на местно ниво.

Община Троян е трикратен носител на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво по Втората процедура през 2013-2015 г. и по Третата процедура през 2015 г. и по Четвъртата процедура през 2017 г.

През м. май 2020 г. Община Троян подаде заявление за участие в Петата процедура за селектиране на общини и присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление.

С решение на Специализираната комисия за координация и контрол на изпълнението на процедурата за присъждане на Европейския етикет за иновации и добро управление на местно ниво, общината е преминала проверката за административно съответствие.

В тази връзка и с цел осигуряване на максимална прозрачност на извършваното проучване, Ви предоставяме въпросник за електронно попълване, с което ще се даде възможност по-голяма група граждани да изразят своето мнение относно прилагането на 12-те принципа за добро управление в Община Троян.

Приложение линк към въпросник: https://chkmkt.com/EUEtiketCitizens2020

Срок за попълване 6 август 2020г.

Община Троян


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.