Вътрешноквалификационна дейност

 

 

След като миналата година спечелихме проект “Иновативни подходи в преподаването – успешни ученици“, финансиран по програма  Еразъм+, и взехме участие  в курс на тема CLIL (Content and Language Integrated Learning) в чешката столица Прага, тази година решихме да споделим добрите практики, които усвоихме. На 20.11.2020 се проведе вътрешноквалификационна дейност в новооборудвания кабинет по информационни технологии. Обучението беше насочено към учители от СУ „Св. Климент Охридски“, които преподават различни дисциплини. Запознахме колегите с възможностите за развиване на дигитални умения и медийна грамотност, насърчаване на отворени образователни ресурси, прилагане на CLIL метода за постигане на критично и творческо мислене на учениците, развиване на иновативни, ориентирани към учениците дейности. Показахме приложими инструменти за разработване и реализиране на учебни часове. Вярваме, че това беше споделяне на полезен опит.

Наталия Йотова, Йорданка Иванова, Галя Шейретова

 

Unknown

Recent Posts

Планови прекъсвания на електрозахранването в …

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани… Read More

13 часа ago

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Наско Драганов и …

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на… Read More

13 часа ago

За паметта ми беше думата… Поклон!

 * Емил Ненковски: „Срещу него рисуван портрет на Гершуин... Просто раздаваше духовност, култура и, разбира се, музика навред... Там в… Read More

17 часа ago

Дана Грошева на 90 – ЧРД!

 * Мъжко момиче, което дълги години, до не толкова отдавна, обикаляше Троянско и Ловешко зад волана на своето „Трабант“-че и… Read More

един ден ago

Платформа за взаимопомощ на учители

 Фондация “Световен образователен форум - България” с подкрепата на МОН разработи безплатна онлайн Платформа за взаимопомощ на учители, където учителите… Read More

един ден ago

2020-та – не бе от най-добрите, но сме оптимисти

* Накратко – имахме късмет да участваме във всички държавни първенства, като завоювахме 22 медала, участвахме и в 21 купи… Read More

2 дни ago