Групови дейности в 5.б клас

 

 

Преди седмица приключи серията ни от групови дейности с учениците от 5.б клас. В часа на класа, проигравайки екипно-динамични игри, всеки ученик имаше възможността да се включи както индивидуално, така и групово, споделяйки мнението си. Дискутирахме и изследвахме въпроси, разглеждахме алтернативни перспективи и обсъждахме различни казуси чрез сътрудничество помежду ни. Обединихме идеите си, формулирахме ги и изведохме общи правила за поведение, които закачихме на видно място в класната стая. Анализирахме силните и слабите страни на групата, както  и възможностите и заплахите, които можем да използваме или променяме в поведението си. За финал разбрахме кои са факторите, които определят негативния имидж  на групата и как да поддържаме позитивна среда за общуване и развитие помежду ни. Интегрирането на моделите на поведение, до които стигнахме, ще доведе до поддържането на хармонична и подкрепяща среда в класната стая, а широките усмивки, които децата изразяваха по време на работа, ще допринесат за трайните спомени от преживяването ни заедно. 

Мария Лекова, училищен психолог

 

Unknown

Recent Posts

Планови прекъсвания на електрозахранването в …

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани… Read More

13 часа ago

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Наско Драганов и …

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на… Read More

13 часа ago

За паметта ми беше думата… Поклон!

 * Емил Ненковски: „Срещу него рисуван портрет на Гершуин... Просто раздаваше духовност, култура и, разбира се, музика навред... Там в… Read More

17 часа ago

Дана Грошева на 90 – ЧРД!

 * Мъжко момиче, което дълги години, до не толкова отдавна, обикаляше Троянско и Ловешко зад волана на своето „Трабант“-че и… Read More

един ден ago

Платформа за взаимопомощ на учители

 Фондация “Световен образователен форум - България” с подкрепата на МОН разработи безплатна онлайн Платформа за взаимопомощ на учители, където учителите… Read More

един ден ago

2020-та – не бе от най-добрите, но сме оптимисти

* Накратко – имахме късмет да участваме във всички държавни първенства, като завоювахме 22 медала, участвахме и в 21 купи… Read More

2 дни ago