До 10 януари 2021 гражданите и бизнесът могат да …

До 10 януари 2021 гражданите и бизнесът могат да заявяват безплатно е-услуги, вкл. към Община Троян, през страницата на Държавна агенция „Електронно управление“

 

От Държавна агенция „Електронно управление” (ДАЕУ) информираха, че до 10 януари 2021 г. гражданите и бизнесът могат да заявяват и получават електронни административни услуги чрез Единния портал на ДАЕУ на интернет адрес www.egov.bg, като подписват заявленията си безплатно с квалифицирани електронни подписи (КЕП) на БОРИКА АД и „Евротръст Технолъджис” АД. С КЕП-ове на двете компании ще се ползват услуги на всички централни, областни, общински и специализирани администрации, които са достъпни на Портала чрез Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на е-услуги. Подписването на заявленията е без такса и може да се извършва в платформите на дружествата, съответно https://my.b-trust.bg и https://portal.evrotrust.com

Припомняме, че в условията на епидемична обстановка, с цел ограничаване разпространението на COVID-19 и запазване здравето на хората, Община Троян обяви телефон 0670 68041, на който жителите на общината да се обаждат и да обсъждат с експертите спешността на тяхното идване в общинска администрация и възможността за подаване на искане за електронни услуги.

Общинската администрация призовава ползвателите на административни услуги да ги заявяват, заплащат и получават по електронен път чрез сайта на Община Троян или Единния портал за електронни административни услуги на ДА „Електронно управление“, за да се ограничат контактите и струпването на хора на гишета в условията на въведените ограничителни мерки в страната.

От 14.12.2020 г. Община Троян предоставя 4 нови електронни услуги за граждани и бизнес, насочени към местни данъци и такси.

ДА „Електронно управление“ разработи и предоставя, чрез Единния портал за електронни административни услуги всички видове декларации по Закона за местните данъци и такси.

Заявяването, заплащането и получаването на електронните услуги може да направите по следните начини:

–            Портал за електронни административни услуги на Община Троян – https://auslugi.com/public/home/troyan/index

–            Портал за услуги, предлагани от отдел „Местни приходи“ – https://troyan.imeon.bg/webuslugi/

–            Единен портал за електронни административни услуги, поддържан от ДА „Електронно управление“ – портал

 

Напомняме Ви, че заявените по електронен път обикновени услуги по гражданско състояние и в областта на „Местни приходи“, към момента се издават безплатно.

www.troyan.bg

Recent Posts

Планови прекъсвания на електрозахранването в община Троян за периода 18-22 януари 2021 г.

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне… Read More

2 часа ago

Синджирът си иде, а козата я няма (7)

* „Бързо притичвах до Бирхалето под Пощата и си купувах сиренак“* „Истински оригинален полендак беше. Живееше във фабриката, на третия… Read More

10 часа ago

Планови прекъсвания на електрозахранването в …

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани… Read More

2 дни ago

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Наско Драганов и …

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на… Read More

2 дни ago

За паметта ми беше думата… Поклон!

 * Емил Ненковски: „Срещу него рисуван портрет на Гершуин... Просто раздаваше духовност, култура и, разбира се, музика навред... Там в… Read More

2 дни ago

Дана Грошева на 90 – ЧРД!

 * Мъжко момиче, което дълги години, до не толкова отдавна, обикаляше Троянско и Ловешко зад волана на своето „Трабант“-че и… Read More

3 дни ago