Заповед № 1145 от 28.08.2020 г. …

ЗАПОВЕД

№ 1145/28.08.2020 г.

На основание чл. 59, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение № КЗЗ-10, т. I, т. 3 от Протокол № 10/19.05.2020 г. на КЗЗ към МЗХГ, Решение № 4 от Протокол № 15/05.08.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с входящ № ГА-13-25/02.06.2020 г. от Симеон Хр. Спасов,

 

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.98.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, община Троян, местн. „Миревското“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, като имотът се отрежда „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м при обособена устройствена зона Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване свободно.

Транспортният достъп до имота е по съществуващ местен път. Изграждането на техническата инфраструктура е изцяло за сметка на собственика на имота.

По лицето на имота е допустимо ограждане само с ажурна ограда.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.