Заповед № 915 от 17.07.2020 г. …

ЗАПОВЕД

915 / 17.07.2020 г.

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Решение   № 3 от Протокол № 13/01.07.2020 г. на Общинския експертен съвет по устройство на територията и Заявление с входящ № ГА-13-10/07.04.2020 г. от Пенчо М. Герасов,

 

ОДОБРЯВАМ:

Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.800.31 по кадастралната карта и кадастрални регистри на град Троян, община Троян, местност „Стойченски рът“, с цел отреждане на жилищна устройствена зона за ниско застрояване („Жм“), при обособена устройствена зона Жм“ с показатели: плътност на застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; застрояване свободно.

Транспортният достъп до имота е по съществуващ местен път.

Приложеният проект е неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от датата на получаване чрез кмета на Община Троян пред Административен съд Ловеч.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.