Categories: Общество

Кметът Михайлова внася предложение до Общински съвет – Троян в подкрепа на бизнеса

Предложение да не се актуализират наемните цени на общински имоти. На предстоящото заседание на Общински съвет – Троян, Кметът Михайлова ще внесе предложение относно Актуализиране на Тарифата за определянето на цените на някои видове сделки по управление и разпореждане с общински имоти за 2021 г.

Ръководството на администрацията, водено от желанието да подкрепи малкия и среден бизнес в общината в условията на продължаващата пандемия от COVID-19, и преценявайки бюджетните си възможности, счита за целесъобразно през 2021 година:

  • да не бъдат актуализирани началните базисни цени на 1 кв.м. за отдаване под наем на общински имоти и месечните наемни цени на всички наематели на общината и едноличните търговски дружества с общинско участие, по действащите към момента договори;
  • мерките да бъдат приложени и по отношение на второстепенните разпоредители с бюджет и едноличните търговски дружества с общинско участие.

Кметът ще отправи предложение през 2021 година, цените, определени в Раздел І „Цени за управление на имоти – общинска собственост” на Тарифата за определянето на цените на някои видове сделки по управление и разпореждане с общински имоти, да не се актуализират с изменение на ръста на минималната работна заплата. Също така през 2021 година месечните наемни цени на отдадените под наем имоти – общинска собственост и годишните арендни вноски на отдадените под аренда земи от общинския поземлен фонд, да не се актуализират с изменение на ръста на минималната работна заплата. Предложението ще включва още и текст, който да задължава ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет да не актуализират месечни наемни цени през 2021 година по действащите към момента договори, както и управителите на едноличните търговски дружества с общинско участие да не актуализират месечни наемни цени през 2021 година по действащите към момента договори.

Пресинформация на Община Троян

www.HemusNews.com

Hemus News

Recent Posts

БАВНО ГОТВЕНЕ – АГНЕШКО С ПРАЗ

Температурите и времето, които се използват при Бавното готвене са близки до Су вид готвенето. Ето вижте:-Су вид от 54.5°… Read More

2 часа ago

Ден на храброста

Учениците от групата по Гражданско образование в ОУ „Иван Хаджийски“ отбелязаха Деня на храбростта. Заедно с ръководителя на групата Весела… Read More

17 часа ago

Спомен за Пенчо

инж. Пенчо Адърски * „Нямам сили да изтрия телефона му от телефонния си указател. Все ми се струва, че ще се… Read More

18 часа ago

Отстранете спрелите автомобили по ул. „Борова“ и ул. „Неофит Бозвели“

Във връзка с изпълнението на дейности по текущите ремонти на улици в Троян, и предстоящите ремонтни работи по ул. „Борова“… Read More

18 часа ago

Община Троян предупреждава

Уважаеми съграждани,Във връзка с изпълнението на авариен ремонт от „ВиК Стенето“ ЕООД на водопроводната мрежа по ул. „Васил Левски“ от… Read More

19 часа ago