Кметът на Община Троян и председателят на Общински …

Кметът на Община Троян и председателят на Общински съвет-Троян възразиха остро против проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията

През изминалата седмица, кметът на Община Троян и председателят на Общински съвет-Троян изпратиха становище до Министерство на регионалното развитие с настояване общинските ВиК дружества да бъдат запазени. Становището ще бъде внесено и на предстоящото заседание на Общински съвет. Искането е по повод на поредния законопроект за водоснабдяването и канализацията, който на практика отнема правомощията на общинските ВиК дружества.

Община Троян счита, че Законът за водоснабдяването и канализацията следва да бъде съвременен рамков закон, отчитащ правото на различни форми на собственост и управление на активите, в съответствие с Конституцията и действащите закони в страната. Това разбиране не намира израз в обявения за обществена консултация проект на Закон за водоснабдяването и канализацията, поради което изпратеното становището категорично възразява против предложеното окрупняване и редуциране броя на обособените територии.

Съгласно проекта на закона, механично се формират 28 обособени територии. Територията на страната за целите на управлението, планирането, изграждането и експлоатацията на ВиК системите и за предоставянето на ВиК услугите се разделя на 28 обособени територии, които съвпадат с административните области, съобразно административно-териториалното устройство на страната. Така настоящият законопроект на практика ликвидира общинските ВиК дружества, лишава Общинските съвети от разпореждане със своята собственост и управление на активи, създадени с много усилия и средства на европейските граждани и гражданите на общините.

Със законопроекта се въвежда и принципа една област-една цена на услугата. Тревогата на Кмета на Община Троян и на Председателя на Общинския съвет е свързана и с това, че приемането на закона рязко ще повиши цената на ВиК-услугите за гражданите на община Троян, като ще ги изравни с тези, които плащат гражданите на област Ловеч от останалите седем общини.

В становището се изразява мнението, че общините трябва да имат свобода на избор да определят кой оператор ще управлява по-добре собствените им активи и ще предоставя по-качествена услуга на гражданите.

Община Троян е сред малкото български общини, които извършват всички комунални дейности сами, чрез свои фирми и предприятие. Това прави цените на комуналните услуги по-ниски и допринася за устойчивостта на общинския бюджет. Лишаването от право на избор как да бъде управлявана една от най-важните услуги за гражданите – ВиК услугата, нарушава цялостната управленска политика на Община Троян, градена и отстоявана години наред.

Изразено бе възражение против предложената неравнопоставеност на всички собственици в Асоциациите по ВиК и промяна в мнозинството за приемане на решенията. Към момента държавата има запазен процент от 35% от гласовете в общото събрание на Асоциации по ВиК (неотговарящ на притежаваните от нея активи). По същество това е „блокираща” квота при взимане на повечето решения в асоциациите, дори то да е подкрепено от всичките общини, които притежават по закон 65% от гласовете. Това е така, защото решенията в асоциациите следва да се взимат с ¾-и от гласовете според законопроекта. Тази ситуация в повечето случаи демотивира общините в процеса на управление на собствените им активи и обезсмисля ролята им в него. На практика МРРБ законово може да спре всяко решение на асоциациите.

В проекта на Закона за водоснабдяването и канализацията не са разписани норми, свързани с отговорността от страна на ВиК операторите за поддръжка и обновяване на водоснабдителните и канализационните системи в обособената територия.

В подписаното от кмета на Община Троян и Председателя на Общински съвет-Троян становище се настоява, преди да бъде приет проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията, съдържащ съществени изменения в подхода на управление, както и предлаганото поредно централизиране в сектора, той да бъде широко обсъден.

www.troyan.bg

Recent Posts

И младоженците Мария и Ивайло Димовски подадоха ръка

 * Младото семейство направи дарение от 450 лв. на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания, сумата… Read More

3 часа ago

Предстои имунизацията на учителите, само 20% искат

 * 466 учители и други служители в училищата и детските градини в областта, от общо 1695, са заявили желание да… Read More

15 часа ago

Промените в прокуратурата засегнаха и Троян

 * От началото на годината троянската Районна прокуратура е преобразувана в териториално отделение към Районна прокуратура - Ловеч; петимата троянски… Read More

2 дни ago

Троянското читалище открива нова школа по народни инструменти

Народно читалище "Наука – 1870 г." – Троян има възможност да открие Школа по народни инструменти, съобщават в социалните мрежи.… Read More

2 дни ago

Троянски депутат поиска оставката на шефа на ловешкото „ВиК“ АД

 * Причината – многомесечният теч на питейна вода от водопровода между селата Велчево и Гумощник  * Д-р Валя Александрова: „Гледам… Read More

3 дни ago

Неочаквана загуба от „Локомотив“ – 49:68

 * Мъжкият ни тим с второ поражение за годината, най-добър реализатор за нашите – Габриел Йонков  * Въпреки лошото начало… Read More

3 дни ago