Обява относно одобрен ПУП-ПП за трасе за кабелно ел. …

ОБЯВА

Община Троян обявява, че в Държавен вестник бр. 105 от 11.12.2020 г. е обнародвано:

Община Троян, дирекция „Устройство на територията“, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед № 1399 от 27.10.2020 г. на кмета на община Троян е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе за кабелно ел. захранване СрН – 20 kV и трафопост 20/0,4 kV към обект: „Малък кланичен пункт и колбасарски цех“, в УПИ ІХ-1054, отреден „За малък кланичен пункт и колбасарски цех“, кв. 25, с. Добродан (ПИ 21590.500.1062), преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 21590.69.31, 21590.500.1062, 21590.69.16 по КККР на с. Добродан. Планът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез кмета на община Троян пред Административния съд – Ловеч.

Община Троян

www.troyan.bg

Recent Posts

„Била“ и Общината се споразумяха, австрийците преговарят за терена

* Кметът Михайлова: „Много силно се надявам, че от „Била“ са проучили икономическата активност в Троян и са преценили, че… Read More

5 часа ago

Проходът пак хлопна кепенците

 * Мярката е от 26 януари вечерта, причината – "обилен снеговалеж и снегопочистване", информация/прогноза докога ще е блокажът нямаОбичайното"ВРЕМЕННО е… Read More

13 часа ago

Троянският проход е затворен за движение

Движението по път II-35 Троян - Кърнаре през "Троянски" проход е ограничено за всички МПС поради обилен снеговалеж и снегопочистване,… Read More

16 часа ago

„Приятелство“

За поредна година учениците от НУ „Христо Ботев“ се включиха в конкурс, организиран от училищната... Read More

2 дни ago

Конкурс за есе „Аз искам като Левски да бъда…“

Във връзка с 19 февруари, патронен празник на училището, Методическо обединение „Български език и литература“ обявява Конкурс за есе „Аз… Read More

2 дни ago

Троянци ще пазаруват в няколко хипермаркета тази година

Отдавнашната мечта на троянци да имат свои големи магазини, която частично бе осъществена чрез Т- market и Life, ще бъде… Read More

2 дни ago