Обявление за консултиране с местната общност на …

ДО

ЗАИТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

за консултиране с местната общност на инвестиционно намерение на Община Троян

за проект „Ремонт на туристическа инфраструктура, представляваща алеи в парк „Къпинчо“, гр. Троян“

 

Уважаеми ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Сдружение „Местна инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин“ обяви процедура №BG06RDNP001-19.456 – МИГ-Троян, Априлци, Угърчин_66_ М_7.5. ”Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, приоритетна ос „Мярка 19 Водено от общностите местно развитие“, подмярка 19.2 „Прилагане на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Община Троян има намерение да кандидатства по обявената процедура за получаване на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект „Ремонт на туристическа инфраструктура, представляваща алеи в парк „Къпинчо“, гр. Троян“.

Намеренията на Община Троян са продиктувани от факта, че както алеите, така и целият парк „Къпинчо“ имат изключително голяма обществена полза, тъй като се използват за отдих и туризъм от всички жители на гр. Троян и общината, от гостите на града.

Алеите в парк „Къпинчо“ са две и попадат в поземлени имоти с идентификатори 73198.321.27, 73198.321.28 и 73198.321.43 по кадастралната карта на гр. Троян.

Те осъществяват пешеходната връзка от по-ниската част на града в тази зона до туристическия дом и парк-хотел. Те са и началото на туристически маршрут „Къпинчо“. Алеите са стръмни с множество стъпала. Настилката им е от тротоарни плочи, които са в лошо състояние.

Проектът предвижда изцяло да бъде подменена настилката на алеите и същите да бъдат обезопасени с парапети, както и да бъдат поставени необходимите пейки за отдих. Предвидено е също подмяна на съществуващите паркови осветители, както и добавяне на нови стълбове за осветление с паркови осветители, тъй като съществуващото осветление не е достатъчно.

В тази връзка, Общинска администрация – Троян отправя настоящото обявление към Вас за участие в консултирането на инвестиционното намерение на Община Троян, като се надява, че ще подкрепите направеното предложение.

Разчитаме на Вашето активно участие.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ТРОЯН

www.troyan.bg

Recent Posts

Промените в прокуратурата засегнаха и Троян

 * От началото на годината троянската Районна прокуратура е преобразувана в териториално отделение към Районна прокуратура - Ловеч; петимата троянски… Read More

15 часа ago

Троянското читалище открива нова школа по народни инструменти

Народно читалище "Наука – 1870 г." – Троян има възможност да открие Школа по народни инструменти, съобщават в социалните мрежи.… Read More

един ден ago

Троянски депутат поиска оставката на шефа на ловешкото „ВиК“ АД

 * Причината – многомесечният теч на питейна вода от водопровода между селата Велчево и Гумощник  * Д-р Валя Александрова: „Гледам… Read More

2 дни ago

Неочаквана загуба от „Локомотив“ – 49:68

 * Мъжкият ни тим с второ поражение за годината, най-добър реализатор за нашите – Габриел Йонков  * Въпреки лошото начало… Read More

2 дни ago

Десетият конкурс за рисунка „Пейзаж от моята България“ ще бъде онлайн

Национално училище за приложни изкуства "Проф. Венко Колев" - гр. Троян кани всички любители на изобразителното изкуство да участват в Десетият… Read More

2 дни ago

Насоки за недопускане възникването на пожари през зимния сезон

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Троян: През настоящия сезон се редуват както отрицателни, така и положителни… Read More

2 дни ago