Обявление Об-ТСУ-КР-133 от 14.12.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 

№ Об-ТСУ-КР-133

гр. Троян, 14.12.2020 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че в „Държавен вестник“ брой 99 от 20.11.2020 г. е обнародвано съобщение относно Решение № 247 от протокол № 12 от 29.10.2020 г. на Общинския съвет – Троян за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за частично изменение на плана за улична регулация (ПУП – ЧИПУР) на улица с осови точки (ОТ) 958-974-975-976, попадаща между кв. 24 и кв. 309 по регулационния план на град Троян (част от поземлен имот с идентификатор 73198.503.542 по кадастралната карта на град Троян, с НТП „За второстепенна улица“).

Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да бъде обжалвано чрез органа, издал акта, пред Административния съд – Ловеч.

 

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ /П/

Директор дирекция

„Устройство на територията“

www.troyan.bg

Recent Posts

И младоженците Мария и Ивайло Димовски подадоха ръка

 * Младото семейство направи дарение от 450 лв. на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания, сумата… Read More

11 часа ago

Предстои имунизацията на учителите, само 20% искат

 * 466 учители и други служители в училищата и детските градини в областта, от общо 1695, са заявили желание да… Read More

23 часа ago

Промените в прокуратурата засегнаха и Троян

 * От началото на годината троянската Районна прокуратура е преобразувана в териториално отделение към Районна прокуратура - Ловеч; петимата троянски… Read More

2 дни ago

Троянското читалище открива нова школа по народни инструменти

Народно читалище "Наука – 1870 г." – Троян има възможност да открие Школа по народни инструменти, съобщават в социалните мрежи.… Read More

3 дни ago

Троянски депутат поиска оставката на шефа на ловешкото „ВиК“ АД

 * Причината – многомесечният теч на питейна вода от водопровода между селата Велчево и Гумощник  * Д-р Валя Александрова: „Гледам… Read More

3 дни ago

Неочаквана загуба от „Локомотив“ – 49:68

 * Мъжкият ни тим с второ поражение за годината, най-добър реализатор за нашите – Габриел Йонков  * Въпреки лошото начало… Read More

3 дни ago