Обявление № Об-ТСУ-КР-62 от 22.06.2020 г. …

На вниманието на Красимир В. Кирилов от град София

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-62

гр. Троян, 22.06.2020 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 73198.98.39 по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на град Троян, община Троян, м. „Миревското“, с цел промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, като имотът се отреди „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

Проектът е изложен в сградата на Община Троян, ет. 2, стая 30, от 9 до 12 ч.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Директор дирекция „Устройство на територията“


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.