Обявление № Об-ТСУ-КР-71 от 28.07.2020 г. …

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-71

гр. Троян,  28.07.2020 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, обл. Ловеч съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 67/28.07.2020 г. е обнародвано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР), с цел създаване на нова улица-тупик с осови точки (ОТ) 2285-2286 (поземлен имот с идентификатор 73198.507.592) и нова улица-тупик с ОТ 2287-2288-2289-2290-2291 (поземлен имот с идентификатор 73198.507.593) за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 73198.507.591 по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на град Троян, УПИ XXII-266 в кв. 152 по регулационния план на град Троян, община Троян, област Ловеч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявяване в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Директор дирекция „Устройство на територията“


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.