Обявление № Об-ТСУ-КР-71 от 28.07.2020 г. …

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-71

гр. Троян,  28.07.2020 г.

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, обл. Ловеч съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 67/28.07.2020 г. е обнародвано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – план за улична регулация (ПУП – ПУР), с цел създаване на нова улица-тупик с осови точки (ОТ) 2285-2286 (поземлен имот с идентификатор 73198.507.592) и нова улица-тупик с ОТ 2287-2288-2289-2290-2291 (поземлен имот с идентификатор 73198.507.593) за транспортно обслужване на поземлен имот с идентификатор 73198.507.591 по кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на град Троян, УПИ XXII-266 в кв. 152 по регулационния план на град Троян, община Троян, област Ловеч.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявяване в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

 

ИНЖ. НИКОЛАЙ ХИТРОВ

Директор дирекция „Устройство на територията“


www.troyan.bg

Recent Posts

Поклон!

СУ „Св. Климент Охридски“ заедно с цял Троян скърби за загубата на Марин Радевски. Той беше училищен настоятел и благодетел.… Read More

14 часа ago

Община Троян и Читалище “Наука-1870 г.” откриват траурен кът за Марин Радевски

Завинаги ни напусна Марин Радевски. Троян изгуби не само най-големия си работодател, но и един човек с огромно сърце, помогнал… Read More

15 часа ago

Завинаги ни напусна Марин Радевски. …

Завинаги ни напусна Марин Радевски. Троян изгуби не само най-големия си работодател, но и един човек с огромно сърце, помогнал… Read More

15 часа ago

Отиде си Марин Радевски

* Той бе явление. От тези, които правят историята. Истински строител на съвременен Троян и съвременна България, който ще остане.Дълбок… Read More

22 часа ago

Отиде си и Марин Радевски

Троян изгуби най-големия си работодател и дарител – инж. Марин Радевски, собственикът на Калинел. Страшната вест покруси много хора, които… Read More

един ден ago

Задава ли се икономическо възстановяване?

Въпросът, който вълнува много предприемачи и домакинства днес е кога икономическият и социалният живот ще се възстановят до нивата от… Read More

един ден ago