Обявление № Об-ТСУ-КР-91 от 17.08.2020 г. …

ОБЯВЛЕНИЕ

№ Об-ТСУ-КР-91

гр. Троян,  17.08.2020 г.

 

Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч съобщава, че на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) в „Държавен вестник“ брой 70/07.08.2020 г. е обнародвано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – частично изменение на плана за улична регулация (ПУП – ЧИПУР) на улица с осови точки (ОТ) 958-974-975-976, попадаща между кв. 24 и кв. 309 по регулационния план на град Троян (част от поземлен имот с идентификатор 73198.503.542 с НТП – За второстепенна улица, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян).

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обявя-ване в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възра-жения, предложения и искания по проекта до общинска администрация. Проектът е изложен в сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден.

 

инж. Николай Хитров

Директор на дирекция „Устройство на територията“


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.