Одобрен е проектът на Община Троян за ремонт и …

С решение на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е одобрен проект за създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания. В момента общината е в процес на сключване на договор. Дейностите по изграждане на материалната база и предоставяне на социалната услуга са на стойност 999 227,12 лв. и се финансират по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.061 „Подкрепа за лицата с увреждания“ по ОП РЧР 2014-2020. Проектът е с продължителност от 31 месеца, като предстои избор на изпълнители, ремонт и реконструкция на сградата, обзавеждане, оборудване, осигуряване на транспортни средства и предоставяне на социалната услуга за период от 12 месеца.

Целеви групи са лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в риск и техните семейства, както и такива, ползващи резидентни услуги.

Центърът ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, включително и на лицата, полагащи грижи за тях в домашна среда, мобилни услуги и други подкрепящи дейности, съгласно спецификата и потребностите на целевата група, подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез поемане на грижата за лицата от целевата група чрез краткосрочно настаняване в центъра (заместваща грижа за срок не по-дълъг от 14 дни).

След приключването на проекта, Община Троян ще кандидатства за осигуряване на средства от държавния бюджет за продължаване предоставянето на услугата.

Припомняме, че преди два месеца бе одобрен за финансиране проектът на Община Троян и за втория етаж на новата поликлиника по ОП „Региони в растеж“ за изграждане на Център  за грижа за лица с умствена изостаналост.

www.troyan.bg

Recent Posts

Троянското читалище открива нова школа по народни инструменти

Народно читалище "Наука – 1870 г." – Троян има възможност да открие Школа по народни инструменти, съобщават в социалните мрежи.… Read More

14 часа ago

Троянски депутат поиска оставката на шефа на ловешкото „ВиК“ АД

 * Причината – многомесечният теч на питейна вода от водопровода между селата Велчево и Гумощник  * Д-р Валя Александрова: „Гледам… Read More

22 часа ago

Неочаквана загуба от „Локомотив“ – 49:68

 * Мъжкият ни тим с второ поражение за годината, най-добър реализатор за нашите – Габриел Йонков  * Въпреки лошото начало… Read More

един ден ago

Десетият конкурс за рисунка „Пейзаж от моята България“ ще бъде онлайн

Национално училище за приложни изкуства "Проф. Венко Колев" - гр. Троян кани всички любители на изобразителното изкуство да участват в Десетият… Read More

2 дни ago

Насоки за недопускане възникването на пожари през зимния сезон

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Троян: През настоящия сезон се редуват както отрицателни, така и положителни… Read More

2 дни ago

Голямо състезание по ски ориентиране на Беклемето

 * Стартовете за Национална купа „Троян“ ще са в събота и неделя (24-25 януари), основен организатор е СК „Хемус“ с… Read More

2 дни ago