Одобриха проектното предложение на Община Троян …

Одобриха проектното предложение на Община Троян

„Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализиране“


На 09.11.2020 г. стана ясно, че разработеното от Община Троян проектно предложение „Археологически комплекс Состра – реставрация, експониране и социализация“, по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, получава одобрение.

Проектът е на обща стойност 2 103 077,62, в т.ч. безвъзмездна финансова помощ 1 475 525,42 лв., финансов инструмент (кредит) 405 763,80 лв. и собствено участие, осигурено от Община Троян 221 788,40 лв. Срокът за реализация на проекта е 24 месеца. Неговата реализация ще допринесе за развитието на конкурентоспособната туристическа атракция „Археологически комплекс Состра“, село Ломец, община Троян, чрез: Консервационно-реставрационни работи и строително-монтажни работи в зоната на римски кастел Состра и Римски път; Изграждане на пешеходен ж. п. прелез, с който да се преодолее разделянето на крепостта Состра на две части; Изграждане на посетителски център с оборудване; Паркинг с площ 825 кв. м., около 40 места за посетители; Строителен надзор и авторски надзор; Доставка на обслужващ автомобил; Доставка на техника и програми за превод и екскурзоводски услуги; Подпомагане развитието на туристическите продукти и пазарна информация (маркетингови проучвания и анализи, рекламни стратегии, рекламна дейност и др.)

Реализирането на проекта ще е още една стъпка към превръщане на комплекса в атрактивна, посещавана и разпознаваема забележителност за туристите от цялата страна.

Предстои кметът на Общината Донка Михайлова да подпише договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и договор за кредит.

 

www.troyan.bg

Recent Posts

Ден на храброста

Учениците от групата по Гражданско образование в ОУ „Иван Хаджийски“ отбелязаха Деня на храбростта. Заедно с ръководителя на групата Весела… Read More

15 часа ago

Спомен за Пенчо

инж. Пенчо Адърски * „Нямам сили да изтрия телефона му от телефонния си указател. Все ми се струва, че ще се… Read More

16 часа ago

Отстранете спрелите автомобили по ул. „Борова“ и ул. „Неофит Бозвели“

Във връзка с изпълнението на дейности по текущите ремонти на улици в Троян, и предстоящите ремонтни работи по ул. „Борова“… Read More

16 часа ago

Община Троян предупреждава

Уважаеми съграждани,Във връзка с изпълнението на авариен ремонт от „ВиК Стенето“ ЕООД на водопроводната мрежа по ул. „Васил Левски“ от… Read More

16 часа ago

Община Троян предлага работа по програма „Старт на кариерата“

Община Троян обявява подбор на 1 (едно) работно място на длъжност „Младши експерт“ в Общинска администрация Троян, финансирано по програма… Read More

17 часа ago