Патронажна грижа за възрастни хора и лица с …

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ

От 16 март 2020 г. Община Троян реализира проект „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., чрез който осигури допълнителна подкрепа на нуждаещи се лица и семейства за преодоляване последствията от разпространението на Covid-19.

Основната дейност е осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на хора от уязвими групи, за преодоляване последиците и спазване противоепидемичните мерки във връзка с пандемията от Covid-19. Допустимите целеви групи са: възрастни над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания, възрастни в риск – в зависимост от грижа, поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот, в случай че лицето или член на семейството му е поставено под карантина, във връзка с Covid-19, самотен родител с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Назначени по проекта домашни помощници ежедневно закупуват със средства на заявителите и доставят до дома им храна, лекарства, дезинфектанти и продукти от първа необходимост. Допустимо е плащане на битови сметки, заявяване и получаване на административни услуги. Предоставяните от домашните помощници услуги са безплатни. Дейността се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Карантинираните лица са специфичен индикатор на програмата и приоритетна целева група.

За улесняване достъпа до създадената в Община Троян мрежа от услуги е създадена открита телефонна линия за заявки 070014721 с работно време от 08:00 ч. до 17:00 ч. Диспечери, назначени по проекта, приемат заявките, а при необходимост извършват консултации за други възможности за социална подкрепа на нуждаещите се лица и семейства.

Уважаеми граждани, възползвайте се от предлаганите по проекта услуги в настъпващата усложнена епидемиологична ситуация. Заедно да продължим, преодолявайки трудностите и неудобствата причинени от Covid-19.Допълнителен формуляр № BG05M9OP001-2.101-0051-С01 към договор BG05M9OP001-2.040-0038-C02 за проект „Патронажна грижа в Община Троян“ по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

www.troyan.bg

Recent Posts

Ден на храброста

Учениците от групата по Гражданско образование в ОУ „Иван Хаджийски“ отбелязаха Деня на храбростта. Заедно с ръководителя на групата Весела… Read More

16 часа ago

Спомен за Пенчо

инж. Пенчо Адърски * „Нямам сили да изтрия телефона му от телефонния си указател. Все ми се струва, че ще се… Read More

16 часа ago

Отстранете спрелите автомобили по ул. „Борова“ и ул. „Неофит Бозвели“

Във връзка с изпълнението на дейности по текущите ремонти на улици в Троян, и предстоящите ремонтни работи по ул. „Борова“… Read More

17 часа ago

Община Троян предупреждава

Уважаеми съграждани,Във връзка с изпълнението на авариен ремонт от „ВиК Стенето“ ЕООД на водопроводната мрежа по ул. „Васил Левски“ от… Read More

17 часа ago

Община Троян предлага работа по програма „Старт на кариерата“

Община Троян обявява подбор на 1 (едно) работно място на длъжност „Младши експерт“ в Общинска администрация Троян, финансирано по програма… Read More

17 часа ago