По-ниски такси да плащат родителите на деца в …

По-ниски такси да плащат родителите на деца в предучилищните групи в детските градини предлага Кметът на предстоящата сесия на Общински съвет-Троян

 

На предстоящата сесия на Общински съвет-Троян ще бъде разгледано предложението на Кмета на Община Троян за намаляване таксите, които родителите на деца в предучилищни групи на детските градини заплащат.

Припомняме, че с Решение на Министерски съвет № 790/30.10.2020 г. са приети стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2021 г. Към функция „Образование“ е определен „Норматив за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО“, в размер на 174 лв. Същият се предоставя на първостепенните разпоредители с бюджет на базата на общия брой на децата в задължително предучилищно образование, записани в целодневна или полудневна организация в детски градини и училища. Като първостепенен разпоредител, Община Троян следва да осигури не по-малко от 87 лв. за дете в задължително предучилищно образование.

Предложението на Кмета идва след направен от Общинската администрация анализ на таксите за детски градини, като се взимат предвид както новите приходоизточници, така и анализа на стойността за храноден на децата преди и след създаването на Кухня-майка и факторите, които оказват влияние за формирането на стойността му. Анализът показа, че таксите за децата от предучилищните групи могат да бъдат намалени от 2.00 лв. на 1.70 лв. за храноден, като целта е облекчаване на родителите на подлежащите на задължително предучилищно образование деца чрез съобразяване размера на таксата за тези деца с предоставените от държавата нормативи за подпомагане на заплащането им.

Ако досега максималната такса за родителите на 4-годишните деца например е била 58.00 лв. месечно, то от 1.01.2021 г. максималният размер на таксата за родителите на децата в задължително предучилищно образование  (от 4 до 7 години) ще бъде 39.10 лв., т.е. близо 19 лева месечно по-малко. Припомняме също, че родителите на тези деца не заплащат и постоянната част от таксата за ДГ в размер на 12 лв. месечно. По този начин се постига финансово облекчение за близо 500 млади семейства с малки деца в общината.

Предложението ще бъде разгледано на заседанието на Общински съвет-Троян на 17.12.2020 г.

www.troyan.bg

Recent Posts

Планови прекъсвания на електрозахранването в …

Уважаеми клиенти, ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани… Read More

13 часа ago

Съобщение по чл. 61, ал. 1 от АПК до Наско Драганов и …

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е Дирекция „Устройство на територията“ при Община Троян, област Ловеч на… Read More

13 часа ago

За паметта ми беше думата… Поклон!

 * Емил Ненковски: „Срещу него рисуван портрет на Гершуин... Просто раздаваше духовност, култура и, разбира се, музика навред... Там в… Read More

17 часа ago

Дана Грошева на 90 – ЧРД!

 * Мъжко момиче, което дълги години, до не толкова отдавна, обикаляше Троянско и Ловешко зад волана на своето „Трабант“-че и… Read More

един ден ago

Платформа за взаимопомощ на учители

 Фондация “Световен образователен форум - България” с подкрепата на МОН разработи безплатна онлайн Платформа за взаимопомощ на учители, където учителите… Read More

един ден ago

2020-та – не бе от най-добрите, но сме оптимисти

* Накратко – имахме късмет да участваме във всички държавни първенства, като завоювахме 22 медала, участвахме и в 21 купи… Read More

2 дни ago