Categories: Общество

Правила, които трябва да спазваме при използване на отоплителни уреди

Електрически уреди: Никога не ползвайте самоделни и отоплителни уреди с неясен произход. Изключвайте уредите когато няма наблюдение и контрол от възсрастен човек, когато спре тока, преди да излезете навън. Ползвайте само стандартни и технически изправни отоплителни уреди, поставени на огнеустойчиви подложки, далеч от горими материали. Още преди отоплителният сезон се уверете, че отоплителния уред е изправен като му направите проверка. Не подсилвайте предпазителите в ел. таблата.

С твърдо гориво: Не изгаряйте отпадъците в печките на твърдо гориво и камини. Използвайте качествена дървесина и въглища. Уверете се, че огънят от камината или печката не би се разпространил извън горивната камера. Съхранявайте горивните материали далеч от отоплителните уреди. Поставете отоплителните уреди върху негорима подложка. Не разпалвайте с нафта, бензин или други леснозапалими течности. Съхранявайте горивото извън жилищните помещения. Не се допуска оставянето на горими материали в стълбищни клетки. Комините трябва да са добре почистени, без пукнатини и периодично да се почистват от сажди. Димоотводните кюнци да бъдат стабилно укрепени. Никога не зауствайте вентилационни тръби в комински тела, както и обратно.

С газово гориво: Пълненето на битови бутилки от бензиностанциите в които няма изградени пунктове за зареждането им е ОПАСНО ЗА ЖИВОТА за тези, които ги ползват. Зареждането на бутилки с пропан-бутан от колонка на автоснабдителна станция е недопустимо и абсолютно забранено! Не използвайте стари или ръждиви бутилки които не са преминали технически преглед, защото това може да доведе до пробив на бутилката и изтичане на газ. Не използвайте редуцил-вентил който не е предназначен за туристически бутилки. Не използвайте стари и напукани маркучи и с дължина по-голяма от 1,5 метра, както и такива с липсващи пристигателни скоби. Не поставяйте бутилките в близост до източници на топлина или в затворени помещения които не могат да се вентилират. Ако усетите мирис на газ: Проверете дали сте затворили добре вентила и незабавно проветрете помещението. Ако има теч на газ: Отворете прозореца и осигурете проветряване; Изнесете бутилката на открито; Постарайте се да отстраните всички източници на запалване; Излезте навън и сигнализирайте на тел. 112.

Комините служат за изхвърляне на дима извън отопляемите помещения. Тегленето на комина се получава от образуване на горещи димни газове с по-малко тегло от това на студения въздух. Колкото комина е по-топъл, толкова и тягата е по-добра.

Ако няма конструктивни пропуски при строежа на комина най-вероятните причини дима да се връща в стаята са: Недостатъчна тяга; Коминът завършва в зона с високо налягане; Обратна тяга.

Недостатъчната тяга е в резултата на: Недостатъчен въждух в помещението, което води до непълно горене; Много широко отворена камина в резултат на което дима се охлажда от въздуха в стаята. Частично запушване и блокиране на комина в резултат на строителна неизправност или натрупани сажди; Пропуск на въздух около розетката, от вратичката за почистване на комина, по цепнатини в тялото на комина; Комин който не е добре изолиран, способства за бързо охлаждане на димните газове.

Kомин, който е по-ниско от покрива, както и в зона с повишено налягане. Това пречи на дима да напусни комина и създава обратна тяга. При това, както и при отворени врати или прозорци откъм подветрената стена се получава връщане на дима в помещението.

Гл. инспектор инж. Петър Петров

Началник на РСПБЗН Троян

www.HemusNews.com

Hemus News

Recent Posts

Ден на храброста

Учениците от групата по Гражданско образование в ОУ „Иван Хаджийски“ отбелязаха Деня на храбростта. Заедно с ръководителя на групата Весела… Read More

15 часа ago

Спомен за Пенчо

инж. Пенчо Адърски * „Нямам сили да изтрия телефона му от телефонния си указател. Все ми се струва, че ще се… Read More

16 часа ago

Отстранете спрелите автомобили по ул. „Борова“ и ул. „Неофит Бозвели“

Във връзка с изпълнението на дейности по текущите ремонти на улици в Троян, и предстоящите ремонтни работи по ул. „Борова“… Read More

17 часа ago

Община Троян предупреждава

Уважаеми съграждани,Във връзка с изпълнението на авариен ремонт от „ВиК Стенето“ ЕООД на водопроводната мрежа по ул. „Васил Левски“ от… Read More

17 часа ago

Община Троян предлага работа по програма „Старт на кариерата“

Община Троян обявява подбор на 1 (едно) работно място на длъжност „Младши експерт“ в Общинска администрация Троян, финансирано по програма… Read More

17 часа ago