Провериха троянското предприятие „Велде България“ по сигнал за системно замърсяване на река Осъм

Провериха троянското предприятие „Велде България“ по сигнал за системно замърсяване на река Осъм
РИОСВ Плевен приключи поисканата от областния управител Ваня Събчева проверка в троянското предприятие „Велде България“. Областният управител се самосезира от публикация в медия под заглавие „На вниманието на Областна администрация – Ловеч какво се случва „Някъде по река Осъм“ от 24 юни за системно замърсяване на р. Осъм.

Установено е, че при производството си предприятието формира битови и производствени отпадъчни води, както и от площадката в случай на дъжд – и дъждовна вода. Смесеният поток се пречиства в локална пречиствателна станция за отпадъчни води, заустена в канализационната система на Троян. Дружеството има актуално разрешително за заустването на дъждовни води.

ПСОВ се намира в съседен поземлен имот. При проверката е установено още, че тя е в режим на работа, технически изправни са и съоръженията. Пломбите от предходна проверка на тези съоръжения са налични и не са нарушени. По информация на представителя на дружеството, присъствал на проверката, на 20 юни във втора работна смяна контейнер с обезводнена утайка, транспортиран от ПСОВ до парова централа се обръща. Инцидентът е в близост до първичните утаители на пречиствателната станция – на 7-8 метра от р. Осъм. Площадката е почистена от утайката чрез измиване, а генерираните отпадъчни води по крайпътната канавка попадат в реката.
В хода на проверката е направен оглед на участък от р. Осъм, граничещ с площадката на ПОСВ. Водата в описания участък е бистра и без миризми. Не е установен поток отпадъчни води и заустване в реката от площадката, в това число от земна вада след бетонов канал, с точка на заустване с географски координати, заснети при предходна проверка. На дружеството не е разрешено да зауства отпадъчни води от описаната точка в р. Осъм.

При извършената проверка е констатирано още, че на площадката на ПСОВ в непосредствена близост до р. Осъм е налично комбинирано съоръжение за ремонт и измиване на автомобили, което има връзка с промишлен водопровод за нуждите на предприятието. При измиването на автомобили отпадъчните води ще се разливат по терена и е възможно да постъпват в реката. В момента на проверката не е установена такава дейност.

РИОСВ Плевен дава предписания на предприятието да не се измиват автомобили на въпросното съоръжение, като трайно се прекъсне и връзката с промишления водопровод, както и да не се допуска нерегламентирано заустване на отпъдачни води на площадката на ПСОВ в р. Осъм.

Пресинформация на Областна администрация – Ловеч

 

www.HemusNews.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.