ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ТРОЯН“

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА  „ОБЩЕСТВЕНИ ТРАПЕЗАРИИ“

ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ТРОЯН“


Цели на проекта

Проектът цели подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства от целевите групи, чрез осигуряване на безплатен топъл обяд от обществена трапезария.

Целеви групи

Целеви групи по проекта са:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
  • Скитащи и бездомни лица;
  • Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

Период на реализация на проекта

Проектът се реализира в периода от 04.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

Предоставянето на безплатен топъл обяд е в рамките на работните дни за периода на проекта.

 

Максимален брой потребители

Максималният брой потребители от допустимите целеви групи е 150.

Основни дейности

  • Подбор на целевите групи по проекта.
  • Приготвяне и доставка на безплатен топъл обяд до дома на 150 лица от целевите групи на проекта в рамките на 249 работни дни в периода от 04.01.2021 г.  до 31.12.2021 г.
  • Осигуряване на съпътстваща подкрепа  –  разпространяване на информация и материали, касаещи предпазване от заразяване и разпространение на коронавирус COVID-19 и последствия от това, спазването на хигиенни мерки, възможности за закупуване на храна и лекарства при заявена необходимост, ползване на социални услуги, мерки и дейности за подкрепа.

Финансиране

Настоящият проект се финансира от националния бюджет чрез Фонд „Социална закрила“.

Стойността на финансовата подкрепа за община Троян е в размер на 119 520 лв.

Начин на кандидатстване

Желаещите да ползват безплатен топъл обяд по проекта, подават заявление-декларация по образец в отдел „Социална и здравна политика“ на адрес: ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. 1.

Лицата, които са възпрепятствани да подадат на място заявление, могат да потърсят съдействие от отдела на телефон 070014721 или от кметовете и кметските наместници по населени места.

www.troyan.bg

Recent Posts

И младоженците Мария и Ивайло Димовски подадоха ръка

 * Младото семейство направи дарение от 450 лв. на Общинския фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания, сумата… Read More

12 часа ago

Предстои имунизацията на учителите, само 20% искат

 * 466 учители и други служители в училищата и детските градини в областта, от общо 1695, са заявили желание да… Read More

24 часа ago

Промените в прокуратурата засегнаха и Троян

 * От началото на годината троянската Районна прокуратура е преобразувана в териториално отделение към Районна прокуратура - Ловеч; петимата троянски… Read More

2 дни ago

Троянското читалище открива нова школа по народни инструменти

Народно читалище "Наука – 1870 г." – Троян има възможност да открие Школа по народни инструменти, съобщават в социалните мрежи.… Read More

3 дни ago

Троянски депутат поиска оставката на шефа на ловешкото „ВиК“ АД

 * Причината – многомесечният теч на питейна вода от водопровода между селата Велчево и Гумощник  * Д-р Валя Александрова: „Гледам… Read More

3 дни ago

Неочаквана загуба от „Локомотив“ – 49:68

 * Мъжкият ни тим с второ поражение за годината, най-добър реализатор за нашите – Габриел Йонков  * Въпреки лошото начало… Read More

3 дни ago