Проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община …

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“

ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ТРОЯН“


Цели на проекта

Основна цел на проекта е приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на уязвими граждани от Община Троян, които поради бедност и продължително социална изолация, в условията на обявената извънредна ситуация, произтичаща от необходимостта от ограничаване на разпространението на COVID-19, са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

 

Целеви групи

Целеви групи по проекта са:

  • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.
  • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение, обявено за страна не са в състояние да си осигурят прехраната.
  • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

 

Период на реализация на проекта

Проектът се реализира в периода от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г.

Предоставянето на безплатен топъл обяд е в рамките на работните дни за периода на проекта.

 

Максимален брой потребители

Максималният брой потребители от допустимите целеви групи е 170.

 

Основни дейности

Подбор на целевите групи по проекта.

Приготвяне и доставка на безплатен топъл обяд до дома на 170 лица от целевите групи на проекта в рамките на 167 работни дни в периода от 01.05.2020 г.  до 31.12.2020 г.

Осигуряване на съпътстваща подкрепа  –  снабдяване на потребителите с необходимите им лекарства и продукти от първа необходимост, закупени с техни лични средства, разпространяване на информация и материали, касаещи предпазване от заразяване и разпространение на коронавирус инфекция.

 

Финансиране

Настоящият проект се финансира от националния бюджет чрез Агенция за социално подпомагане.

Стойността на финансовата подкрепа за община Троян е в размер на 82 331.00 лв.


Начин на кандидатстване

Заявяване на желание за ползване на безплатен топъл обяд по проекта може да бъде подадено на телефон  070014721 или чрез попълване на карта за участие, изпратена на е-mail: mnikolova@troyan.bg, по пощата, на място в офиса на социалното звено на Община Троян на адрес гр. Троян, ул. „Любен Каравелов“ № 42, ет. I или през кметовете и кметските наместници по населени места.

www.troyan.bg

Recent Posts

БАВНО ГОТВЕНЕ – АГНЕШКО С ПРАЗ

Температурите и времето, които се използват при Бавното готвене са близки до Су вид готвенето. Ето вижте:-Су вид от 54.5°… Read More

52 минути ago

Ден на храброста

Учениците от групата по Гражданско образование в ОУ „Иван Хаджийски“ отбелязаха Деня на храбростта. Заедно с ръководителя на групата Весела… Read More

16 часа ago

Спомен за Пенчо

инж. Пенчо Адърски * „Нямам сили да изтрия телефона му от телефонния си указател. Все ми се струва, че ще се… Read More

17 часа ago

Отстранете спрелите автомобили по ул. „Борова“ и ул. „Неофит Бозвели“

Във връзка с изпълнението на дейности по текущите ремонти на улици в Троян, и предстоящите ремонтни работи по ул. „Борова“… Read More

17 часа ago

Община Троян предупреждава

Уважаеми съграждани,Във връзка с изпълнението на авариен ремонт от „ВиК Стенето“ ЕООД на водопроводната мрежа по ул. „Васил Левски“ от… Read More

17 часа ago