Проект: BG05M9OP001-2.061-0006 „Създаване на Център за …

Процедура: BG05M9OP001-2.061 Подкрепа за лицата с увреждания – Компонент 2“.

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.061-0006-С01.

Бенефициент: Община Троян.

Проектът ще се реализира в рамките на асоциирано партньорство с ангажираните в процеса на деинституционализация институции – МТСП и АСП.

Основна цел на проекта е да осигури качествена грижа за лицата с увреждания, включително с тежки увреждания чрез изграждане на алтернативна интегрирана подкрепа в общността.

Проектът подкрепя процеса по деинституционализация на грижата за хората с увреждания и включва ремонт и реконструкция на материална база за предоставяне на социалната услуга Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места.

Центърът ще бъде изграден на първия етаж в секция „Г“ на  недостроената поликлиника.

В този център ще се осигурят дневни, полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, мобилни услуги, 14-дневна заместваща грижа и други подкрепящи дейности за задоволяване на индивидуалните потребности на лицата с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и подкрепа на семействата, полагащи грижа за тях.

Стойност на проекта: 999 227.12 лв., представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ.

Източник на финансиране: Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. Стойността на проекта представлява 85% съфинансиране от ЕСФ или 849 343.03 лв. и 15 %  национално съфинансиране или 149 884.09 лв. от договорената безвъзмездна финансова помощ.

Проектът включва 40 % кръстосано финансиране от Европейски фонд за регионално развитие на разходите за ремонт и реконструкция на сградния фонд, в който ще се предоставя социалната услуга.

Срок на изпълнение на проекта: 31 месеца, считано от 10.08.2020 г.

 


 

Проект: BG05M9OP001-2.061-0006

„Създаване на Център за подкрепа на лица с увреждания в община Троян“

www.troyan.bg

Recent Posts

Троянското читалище открива нова школа по народни инструменти

Народно читалище "Наука – 1870 г." – Троян има възможност да открие Школа по народни инструменти, съобщават в социалните мрежи.… Read More

15 часа ago

Троянски депутат поиска оставката на шефа на ловешкото „ВиК“ АД

 * Причината – многомесечният теч на питейна вода от водопровода между селата Велчево и Гумощник  * Д-р Валя Александрова: „Гледам… Read More

23 часа ago

Неочаквана загуба от „Локомотив“ – 49:68

 * Мъжкият ни тим с второ поражение за годината, най-добър реализатор за нашите – Габриел Йонков  * Въпреки лошото начало… Read More

един ден ago

Десетият конкурс за рисунка „Пейзаж от моята България“ ще бъде онлайн

Национално училище за приложни изкуства "Проф. Венко Колев" - гр. Троян кани всички любители на изобразителното изкуство да участват в Десетият… Read More

2 дни ago

Насоки за недопускане възникването на пожари през зимния сезон

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" – Троян: През настоящия сезон се редуват както отрицателни, така и положителни… Read More

2 дни ago

Голямо състезание по ски ориентиране на Беклемето

 * Стартовете за Национална купа „Троян“ ще са в събота и неделя (24-25 януари), основен организатор е СК „Хемус“ с… Read More

2 дни ago