Публичен търг за отдаване под наем на недвижим имот …

На основание заповед №1181/ 04.09.2020 год. на кмета на община Троян,

ОБЯВЯВА:

публичен търг за отдаване под наем, за срок от три години, на недвижим имот – общинска собственост, представляващ две помещения с обща площ от 69 кв.м., находящи се в сграда с идентификатор 3486.103.695.1  по кадастралната карта на с.Бели Осъм, община Троян, при начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 155 лв. без ДДС.

Тръжната документация ще се закупува в информационния център на Община Троян срещу 20 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 23.09.2020 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 23.09.2020 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 100 лв., ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 23.09.2020 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 23.09.2020 год., включително.

Търгът ще се проведе на 24.09.2020 год. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Троян.

При неявяване на кандидати ще се проведе пореден търг на 01.10.2020 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита до 16.30 часа, а огледа на обекта и подаването на предложенията до 17.00 часа на 30.10.2020 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.