Публичен търг за продажбата на поземлен имот в с. …

На основание заповед № 919 / 17.07.2020 год. на кмета на община Троян,

О Б Я В Я В А

 

публичен търг за продажбата на поземлен имот с идентификатор 35290.17.54 с площ от 828 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: Нива, по кадастралната карта на с. Калейца, община Троян, при начална тръжна цена в размер на 2666 лв.;

Тръжната документация, ще се закупува в касата на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 03.08.2020 год., включително.

Оглед на обекта ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 03.08.2020 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга в размер на 300 лв. ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 03.08.2020 год., включително.

Предложенията за участие в търга ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 03.08.2020 год., включително.

Търгът ще се проведе на 04.08.2020 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.1.

При неявяване на кандидати ще се проведе повторен търг на 11.08.2020 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имота до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 10.08.2020 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.