Публични търгове за продажба на поземлени имоти …

На основание заповед №969/ 24.07.2020 год. на и.д.кмет на община Троян,

ОБЯВЯВА

публични търгове за продажбата на следните поземлени имоти – общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 02302.800.106 с площ от 301 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Друг вид трайно насъждение, по кадастралната карта на с.Балабанско, община Троян, при начална тръжна цена в размер на 1138 лв.;

2. Поземлен имот с идентификатор 02302.800.107 с площ от 756 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: Нива, по кадастралната карта на с.Балабанско, община Троян, при начална тръжна цена в размер на 2858 лв.;

Тръжната документация, за всеки един от имотите, ще се закупува в касата на Община Троян срещу 30 лв., без ДДС в брой, в срок до 16 часа на 11.08.2020 год., включително.

Оглед на обектите ще се извършва всеки присъствен ден в рамките на работното време на общинска администрация до 17 часа на 11.08.2020 год., след предварителна заявка и закупена тръжна документация.

Депозитната вноска за участие в търга, в размер на 10% от цената на всеки имот, ще се внася в “Райфайзенбанк“, офис Троян, по сметка BG65RZBB91553320008105, BIC:RZBBBSF, в срок до 16.30 часа на 11.08.2020 год., включително.

Предложенията за участие в търговете ще се подават в Информационния център на Община Троян, в срок до 17 часа на 11.08.2020 год., включително.

Търговете ще се проведат на 12.08.2020 год. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Троян, ет.1.

При неявяване на кандидати ще се проведат повторни търгове на 18.08.2020 год., при същите условия, час и място, като закупуването на тръжната документация ще се извършва до 16 часа, внасянето на депозита и огледа на имотите до 16.30 часа, а подаването на предложенията до 17.00 часа на 17.08.2020 год., включително.

Не се допускат до участие в публичните търгове за сключване на сделки по управление и разпореждане с общинска собственост лица, които имат задължения към Община Троян за местни данъци и такси.

 

АНГЕЛ АНГЕЛОВ

И.Д.Кмет на Община Троян

(съгласно заповед №950/ 23.07.2020 год. на кмета на община Троян)


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.