Първа официална церемония по проекта за сепариращата и компостиращата инсталация за отпадъци

Първа официална церемония по проекта за сепариращата и компостиращата инсталация за отпадъци
На 08.07.2020 г. от 11:00 часа на местност „Троянското поле“, с. Калейца, ще се проведе официална церемония „Първа копка“ и начална пресконференция по проект АДБФП ИСУН № BG16M1OP002-2.002-0005: „Проектиране и изграждане на допълнителна инфраструктура (инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци) за развитие на регионалната система за управление на отпадъците на регион Троян, включващ общините Троян и Априлци“ – чрез ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

Целта на Проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране, чрез компостиране на зелени и/или биоразградими отпадъци.

Общата стойност на проекта е 6 200 343,30 лв., от които: 4 595 576,97 лв. безвъзмездната финансова помощ, в т. ч. 3 906 240,42 лв. от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и 689 336,55 лв. национално съфинансиране; 689 336,55 лв. собствен принос на общините Троян и Априлци.

Проектът е насочен към предприемане на мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци в съответствие с Националния план за управление на отпадъците.

Устойчивото управление на битовите отпадъци ще бъде постигнато чрез инвестиции в проектиране и изграждане на:

  • компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци с капацитет 2200 т/г.;
  • инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци с капацитет 6300 т/г.;
  • съпътстваща инфраструктура към инсталациите.

За осигуряване на технологичните процеси на двете инсталации ще се извърши доставка на:

  • 110 бр. съдове за събиране на зелени отпадъци;
  • 2 бр. специализирани автомобила за събиране на зелените отпадъци;
  • 1 бр. мобилен шредер, който ще се използва и от двете инсталации
  • 1 бр. челен товарач, който ще се използва от двете инсталации
  • 1 бр. електрокар, който ще се използва от инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци.

Срокът за изпълнение на административния договор е до 16.10.2021 г.

 

Прессъобщение:

Ирена Ламбаджиева
„Ламбаджиев Стандарт“ ООД (изпълнител на мерките за публичност по проекта)

 

www.HemusNews.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.