12 проекта ще бъдат реализирани през настоящата 2020 година в Община Троян по Обществен форум

12 проекта ще бъдат реализирани през настоящата 2020 година в Община Троян по Обществен форум
И през настоящата година Община Троян даде възможност на неформални структури на гражданското общество; организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за управление на етажната собственост; читалища; културни институции; църковни настоятелства; училища и детски градини; юридически лица и физически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите; кметства и кметски наместничества да кандидатстват със свои проектни предложения за реализиране на проекти по Общинска програма „Обществен форум за реализация на партньорски проекти“. За целта беше…

Въпреки извънредната ситуация, в която страната се намираше през последните месеци и затрудненията, които общинският бюджет изпитва, проекти по програмата ще бъдат финансирани. В определения в поканата срок бяха подадени 13 бр. проектни предложени на обща стойност 51024,13 лв., от които 35924,88 лв. финансиране от програмата. Същите бяха разгледани и обсъдени от работна група от експерти на Общинска администрация Троян, с оглед тяхното съответствие с целите на програмата и законовите възможности за тяхната реализация. Едно от проектните предложения, предвиждащо изграждане на детска площадка отпадна, поради липса на проектна готовност, съгласно изискванията на Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

В процеса на обсъждане, част от проектните предложения претърпяха промяна, като някои от предвидените дейности отпаднаха, в резултат на което се стигна до редуциране на бюджетите на съответните проекти. Така подадените проектни предложения станаха 12 бр. на обща стойност 42309,88 лв., в т. ч. 26 984 лв. искано финансиране от програмата. Поради въведеното извънредно положение в страната и наложените епидемиологични мерки, във връзка с пандемията COVID-19, тази година обществено обсъждане на подадените по програмата проектни предложения не се състоя.

Всички подадени проектни предложения съдържат обществено значими дейности и поисканото общо финансиране от програмата е в рамките на определения за нея бюджет и Общинската администрация счита за целесъобразно и справедливо да бъдат подкрепени всички подадени проекти, както следва:

Детска градина „Незабравка“, с. Орешак с проект „Растяща стая на открито“; Сдружение на собствениците „Град Троян – ж.к. „Лъгът“ – блок 13“ с проект „Благоустрояване на блоковото пространство на бл.13“; Сдружение „Троян в бъдещето“ с проект      „Места за отдих и табла с история от кв. „Ливадето“; кметство с. Шипково с проект „Спортна площадка Шипково“; кметство с. Черни Осъм с проект „Освежаване и ремонт на централния площад“; СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Троян – „Реновиране и естетизиране на пространството около паметника на св. Климент Охридски в училищния двор“; кметство с. Орешак с проект „Повишаване ролята на гражданското общество за подобряване облика на с. Орешак“; Баскетболен клуб „Чавдар“ – „Баскетболно бъдеще за децата на Троян“; Сдружение „34-ти пехотен троянски полк“ – „Дойранската епопея на филм“; Народно читалище „Христо Ботев – 1911 г.“, с. Врабево – „Мъжки северняшки костюми за АНПТ „Елица“; СУ „Васил Левски“, гр. Троян – „Обновяване долната част на фасадата на училищната сграда“; Народно читалище „Знание – 1906 г.“, с. Черни Осъм – „По-уютен облик на репетиционната зала“.

Пресинформация на Община Троян

 

www.HemusNews.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.