Цветно за 1 юни

* Стефан Мичев: „Мисията е изпълнена – децата се забавляваха истински и се чувстваха чудесно  през цялото време“
Ателие „Арт терапия“

„УДОВОЛСТВИЕТО беше голямо, искаме пак!“ Това споделиха, спонтанно и почти в един глас, Василена, Виктория, Джансу, Исая, Рая, Тамара, участнички…

Община Троян – заповед за възстановката на 2 юни в Бели Осъм

Община Троян

ЗАПОВЕД
№ 578/30.05.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопускане настъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Наредба №1 на Община Троян и Закона за движение по пътищата (ЗДвП), с оглед осигуряване охраната на обществения ред и постигане оптимална организация на движението във връзка с осъществяването на възстановка по повод залавянето на Ботевите четници…