СУ „Св. Климент Охридски“ – иновативно училище

* Статутът на иновативно училище беше поискан и спечелен чрез
 проект „Дебатът – мост, а не стена“
Отличници
„Св. Климент Охридски“, Троян – гледка към двора с паметника на патрона на училището
ОТ СЛЕДВАЩАТА учебна година СУ „Св. Климент Охридски“ (Троян) ще е със статут на иновативно училище, което го поставя сред още 394 училища в…