„Лъгът“ на три морета!!!

* Надписът е върху стената на фабриката с „необикновеното“ име „Болшевик“, изписан е с едри букви и червен спрей
ФотоОко
ЕДИН шеговит, ироничен, самоироничен и много готин надпис събира погледите на навлизащите/излизащите по основната транспортна връзка (ул. „Ген…

РСПБЗН, Троян – конкурс за пожарникар

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
На основание чл. 156, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи и Наредба № 8121з-344 от 25 юли 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
е обявен…

Община Троян – заповед за тържеството в с. Борима, 13 юли

ОБЩИНА ТРОЯН
Заповед №798/02.07.2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, с цел опазване живота и здравето на гражданите, недопусканенастъпването на ПТП, спазване разпоредбите на Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и постигане оптимална организация на движението по случай организираното общоселско тържество от НЧ „Напредък – 1908 г.“, с. Борима…