Обучение на учители по български език и литература в Троян

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), който е Национална
агенция по Програма „Еразъм+“ на Европейската комисия и Национално звено за
координация по дейност eTwinning, се отзова на поканата на Асоциацията на
учителите по български език (АУБЕЛ) за специално обучение за учители по
български език и литература по дейност eTwinning. Срещата се проведе в нашия
град от 10 до 12 юли 2019 г., а участие взеха повече от 60 педагогически
специалисти: експерти от Регионалните управления на образованието, директори и
учители от цялата страна. Представители на Ловешка област бяха старши експерт
по Български език и литература при РУО – Ловеч Соня Недкова и учители от троянските
училища СУ „Васил Левски“ и СУ „Св. Климент Охридски“.

Като европейска програма за образование, обучение, младеж и
спорт Програма „Еразъм+“, се базира на интегриран подход, гарантиращ ефективно
взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта
и спорта. От своя страна, като значима структурна част на Програмата „Еразъм+“,
дейността eTwinning въвежда Информационни комуникационни технологии (ИКТ) и
междукултурно сътрудничество в европейското образование. Това е Модерната
общност на училищата в Европа, която гради училището на бъдещето.

eTwinning обучението беше насочено към преподаватели, които
биха искали да усъвършенстват работата си по европейски проекти или до момента
не са работили активно по дейност eTwinning и Програма „Еразъм+“. Екипът от
eTwinning посланици – Теодора Вълова, Светла Върбанова и Валентина Маринова –
запозна колегите с eTwinning платформата и с възможностите, които тя предлага
за интегриране на иновативни педагогически методики и дигитални инструменти в
преподаването на учебното съдържание. Акцент беше поставен и върху
възможностите за организиране на свободното време на учениците; за
усъвършенстване на професионалните умения на учителите и за повишаване на
тяхната квалификация. Разяснена беше връзката между „Еразъм+“ и дейността
eTwinning.

По време на практическите занятия учителите влязоха в ролята
на ученици, работиха по групи и разработиха проектни идеи. Вярваме, че през
новата учебна година част от тези идеи ще се въплътят в реални дейности.

В рамките на събитието СУ „В. Левски“ – Троян беше домакин
на една от работилниците – „Умения на преподавателите през 21 век“. Участниците
се запознаха с добри практики, резултат от работата по eTwinning и Еразъм+
проекти, реализирани в училището. Проектите бяха представени от екипа учители,
които са ги разработили и ги реализират и в момента.

През 2018 г. СУ „В, Левски“ – Троян беше координатор и
партньор в три проекта по Програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 „Сътрудничество
за иновации и обмен на добри практики“ – „Viajero Virtul“, „Create, Share,
Learn“ и „ Culture 4 Kids“. Те са с продължителност две години, с работен език
испански и английски. Проектите се реализират с ученици от начален,
прогимназиален и втори гимназиален етап. През тази година училището стартира
още един проект – „[email protected]“. Той е по ключова дейност 1, „Образователна
мобилност за граждани“. Чрез него учители от начален етап, по английски език и
природни науки ще имат възможност да се обучават в чужбина и да повишат своята
професионална квалификация.

Обучението по дейност eTwinning в Троян е вече в
историята. Надяваме се, че всеки участник е успял да сподели своите идеи, да
открие съмишленици за съвместна работа по проекти, да създаде нови приятелства
и да отнесе у дома прекрасни спомени за нашия град.

Калоян Кюркчиев украси района на училището си

Когато през 2017 година получи наградата на проф. Гаврилов за просветено родолюбие, Калоян Кюркчиев, тогава 12-класник в СУ „Св. Климент Охридски“, публично заяви, че ще я използва за естетизиране на градската среда. От няколко дни обещанието на Калоян е факт и направеното се радва на одобрението и възхищението на троянци.

Калоян Кюркчиев избра да преобрази автобусна спирка, където да се изпише образът на Паисий Хилендарски. Изпълнението е на младия художник от Орешак Христо Христов. Спирката е между дома на Калоян и училището му, което той винаги е усещал като свой втори дом. Там ежедневно чакат много възпитаници на СУ „Св. Климент Охридски“, а фонът й е книжарница.

Проектът на Калоян е в духа на това, което той показваше като ученик и което беше причина да бъде номиниран за наградата. „Ученикът има изявени интереси в областта на историята, българските традиции и културология. Притежава знания, свързани с миналото на нашия народ, културата и езика, които показва чрез различни дейности не само през последната година“ – четем в мотивите на учителския съвет.

Повече за проекта и за Калоян можете да намерите ТУК.

Хиперактивното дете – разпознаване и подход (5)

* „Диагноза може да се постави от детски психиатър. Хиперкинетичността с дефицит на вниманието (ADHD) е най-често срещаното нарушение в детска възраст, като съотношението момичета/момчета е 1:2“
Колонката на психолога
КРИТЕРИЯТ ЗА ОЦЕНКА
В ПОСЛЕДНИТЕ години много се говори за хиперактивност и дефицит на вниманието. Много често виждайки активно дете, се мисли за него като за хиперактивно и то е наричано така. Макар думите да са близки, разликата е голяма. Хиперакивност означава прекомерно неспокойствие, особено в ситуации, изискващи относителен покой. Критерият за оценка трябва да бъде преголяма активност в контекста на това…