Открита е процедура за определяне на съдебни заседатели

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТРОЯН

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ТРОЯН И ОКРЪЖЕН СЪД – ЛОВЕЧ
ЗА НОВ ЧЕТИРИГОДИШЕН МАНДАТ

На 27.05.2019 г. в деловодството на Общински съвет – Троян е постъпило писмо с вх. №ОбС-231/ 27.05.2019 г. от Милена Вълчева, председател на Окръжен съд – Ловеч, с което се уведомява, че мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за Районен съд – Троян, изтича на 07.01.2020 г. Общото събрание на съдиите при Окръжен съд – Ловеч е определило броя на съдебните…

Аутизъм – какво е това? (6)

* „Няма единно обяснение какво отключва това разстройство. И то и до днес е една от най-големите загадки в детското развитие“

Колонката на психолога

ПРЕДИ време, возейки се в автобуса, седях близо до две момчета, които се шегуваха едно с друго. Обиждаха се на аутист. Направи ми впечатление. Преди години тази дума беше почти непозната. Сега явно това се е променило, но…