Нови ремонти и подобрения в училище

Ремонти за общо над 35 хиляди лева бяха извършени през лятото в СУ „Св. Климент Охридски“. Най-голямата част от сумата (над 22 хиляди лева) е от училищния бюджет, с над 5 хиляди е помогнала Община Троян, поредно дарение има от фирма „Калинел“, подобрения идват и по национални програми на МОН.

Най-впечатляваща е новата стая за отдих и занимания по интереси, предназначена за следобедните занимания на децата от началния курс – цветна, модерна, пълна с предизвикателства (сцена за куклен театър, шкафове с детски книги, раздвижени и удобни места за сядане). Обзавеждането е от спечелен проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, а ремонтът на помещението е с общински и училищни пари.

„Калинел“ ЕООД се погрижи за ремонта на четири класни стаи. Със собствени средства училището финансира изцикляне на паркета на девет стаи, ремонт на един компютърен кабинет, на парната инсталация, на едно от фоайетата и на част от стълбището.
В коридорите на два от етажите са поставени общо девет пейки – ценно дарение от завършилия през май училищен випуск. Персонални ученически шкафчета училището е получило по програма на МОН.

Нови свежи рисунки над вратите на класните стаи ще посрещат учениците от началния курс. Те са дело на г-н Милко Тодоров и на Стефани Лалева от завършилия випуск, която вече е студентка. В стаите на подготвителната група рисува друга наша бивша ученичка, Калина Нанкова.

Към придобивките трябва да добавим осигурения по програма на МОН училищен WiFi, но и закупените от училището органайзери за телефони, в които да се поставят устройствата по време на час.

Училищният двор – как продължаваме?

Както е казано по друг повод: Два свята – единият е излишен! Кой е излишният? Продължаваме да питаме.

Като една от основните задачи и битки на училището за започващата учебна 2019/20 година се очертава училищният двор. Статутът му на споделено квартално пространство води до отвратителни и недопустими гледки и „романтичният“ период на еко и арт акции (ВИЖ) отмина – училищното ръководство е решено да търси всякакви институционални инструменти за справяне с проблема. През последните дни са проведени срещи с началника на РУ на МВР гл. инсп. Радостина Петкова и с кмета на община Троян Донка Михайлова и са набелязани конкретни мерки.

Като начало ще бъдат поставени информационни табели на трите входа на двора (по-долу поместваме съдържанието). Училището ще държи нарушителите на Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Троян да бъдат санкционирани. Училищното ръководство ангажира с темата учителите и родителите като двете най-заинтересовани групи учениците да живеят в нормална и естетична среда. Ще се търси и по-широко медийно отразяване на проблема.

На територията на СУ „Св. Кл. Охридски“ е ЗАБРАНЕНО:

1.    Консумирането на спиртни и енергийни напитки
2.    Пушенето
3.    Влизането с кучета и други животни
4.    Драскането по фасадите, информационните табла и пейките
5.    Чупенето на училищното имущество – пейки, кошчета за отпадъци, информационни табла и табели, спортни съоръжения и др.
6.    Хвърлянето на отпадъци извън поставените за целта кошчета
7.    Влизането в двора чрез разкъсване или прескачане на оградните мрежи


(според Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Троян изм. и доп. с решение  № 416/27.04.2017 г.)

 Нарушителите подлежат на санкция – глоба по реда на Наредба № 1
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Ръководството на 
СУ „Св. Климент Охридски“ 
Троян
КАНИ

учениците 
и техните родители, 
бивши учители и 
бивши ученици на училището,
на откриването на новата учебна година, което ще се проведе на 
16 септември от 9:30 часа
в двора на училището.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!