Ремонтът на Южния вход на Троян не е прекратен

* Кметът Михайлова: „Говорих със зам.-министър Нанков, на този етап ще се направят само кръпки с битум на най-критичните места, а през пролетта ще започнат същинските строителни работи“ * Инж. Райковски: „Геометрията на опасния завой остава същата,
но ще се изградят тротоари“

Пътища

Ремонтът на южния вход на Троян започна на 9 октомври 2019 г.
РЕМОНТЪТ на южния вход/изход на Троян (част от второкласния републикански път II-35 Плевен – Ловеч – Троян – Троянския проход…