Три месеца след шоковото поскъпване с 25 % на водата в Ловеч, КЕВР одобри ново увеличение!

Социална поносимост на цените на ВиК услугите лв./м3с ДДС, изчислена съгласно данни от НСИ за средномесеченразполагаем паричен доход на лице от домакинство за област Ловеч за 2018 г. е 3,955 лв.! Павлин Иванов От 1 януари 2020 г. се вдига допълнително цената на водата в област Ловеч. Това става ясноПрочети повече:

Национален статистически институт: Коефициентът  на заетост в област Ловеч през третото тримесечие на 2019 г. е 49.6% (при 55.3% за страната)

Национален статистически институт През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Ловеч е 53.0 хил., от които 28.7 хил. са мъже, а 24.4 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лицаПрочети повече:

Нивото на безработица в област Ловеч за ноември 2019 г. се увеличава с 0.2 %

През месец ноември равнището на регистрираната безработица в Ловешка област по данни на административната статистика на Агенция по заетостта се увеличава и достига 9.5%. като бележи ръст с 0.2 процентни пункта спрямо октомври. В сравнение с ноември 2018 г. равнището на безработица отбелязва ръст с 0.3 процентни пункта. В краяПрочети повече:

Окръжен съд Ловеч ОБЯВЯВА: КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ПРИЗОВКАР”

ОКРЪЖЕН СЪД – гр. ЛОВЕЧ Ул. „Търговска” №41, тел.: 068 / 68 98 98 ОБЯВЯВА:  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „ПРИЗОВКАР” По чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ  Кратко описание на длъжността: „ПРИЗОВКАР” – Връчва призовки, съобщения и съдебни книжа, координира дейността си със съдебните деловодители и другите призовкари, отговаряПрочети повече:

Игнат Арсенов, КЗП – кога и как можем да върнем подаръците от празниците?

Връщането или замяната на закупен от физически магазин подарък е въпрос на добра воля на търговеца, а не на законодателното положение. Затова нашият съвет към хората е преди покупка да проверят дали конкретният обект или верига предоставят въпросното право. Нека този ангажимент и условията за изпълнението му да са писменоПрочети повече: