Кметът на Община Троян – номинирана за член на УС на …

Кметът на Община Троян Донка Михайлова беше номинирана с 66 гласа и само с 2 въздържали се, за член на управителния съвет (УС) на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В работата на проведеното днес в гр. Вършец регионално делегатско заседание на НСОРБ взеха участие кметове и председатели на общински съвети от Северозападния регион.

Издигнати бяха кандидати за членове на ръководните органи на единствената организация, в която членуват всички български общини и която представлява интересите на местните власти на национално и международно ниво.

За членове на Управителния съвет на НСОРБ от региона, който обхваща областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен бяха номинирани още кметът на община Борован – Десислава Тодорова, кметът на община Монтана – Златко Живков и кметът на община Враца Калин Каменов.

С провеждането на регионалните делегатски заседания в страната започна процесът по обновяване на управителните органи на Сдружението на общините за мандат 2019-2023 г. Съгласно правилата на Сдружението, номинираните от регионалните заседания кандидати за ръководните органи на НСОРБ, предстои да бъдат гласувани от  Общото събрание, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2020 г. в гр. София.

„Поех ангажимент да продължа да работя за нови законови източници на финансиране на общините и за справедливо разпределение на средствата, чрез субсидии и постановления“, заяви пред участниците в делегатското заседание Донка Михайлова.

 

{gallery}2020/nsorb-24012020{/gallery}

Кметът на Община Троян – номинирана за член на УС на …

Кметът на Община Троян Донка Михайлова беше номинирана с 66 гласа и само с 2 въздържали се, за член на управителния съвет (УС) на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В работата на проведеното днес в гр. Вършец регионално делегатско заседание на НСОРБ взеха участие кметове и председатели на общински съвети от Северозападния регион.

Издигнати бяха кандидати за членове на ръководните органи на единствената организация, в която членуват всички български общини и която представлява интересите на местните власти на национално и международно ниво.

За членове на Управителния съвет на НСОРБ от региона, който обхваща областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен бяха номинирани още кметът на община Борован – Десислава Тодорова, кметът на община Монтана – Златко Живков и кметът на община Враца Калин Каменов.

С провеждането на регионалните делегатски заседания в страната започна процесът по обновяване на управителните органи на Сдружението на общините за мандат 2019-2023 г. Съгласно правилата на Сдружението, номинираните от регионалните заседания кандидати за ръководните органи на НСОРБ, предстои да бъдат гласувани от  Общото събрание, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2020 г. в гр. София.

„Поех ангажимент да продължа да работя за нови законови източници на финансиране на общините и за справедливо разпределение на средствата, чрез субсидии и постановления“, заяви пред участниците в делегатското заседание Донка Михайлова.

 

{gallery}2020/nsorb-24012020{/gallery}

Кметът на Община Троян – номинирана за член на УС на …

Кметът на Община Троян Донка Михайлова беше номинирана с 66 гласа и само с 2 въздържали се, за член на управителния съвет (УС) на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). В работата на проведеното днес в гр. Вършец регионално делегатско заседание на НСОРБ взеха участие кметове и председатели на общински съвети от Северозападния регион.

Издигнати бяха кандидати за членове на ръководните органи на единствената организация, в която членуват всички български общини и която представлява интересите на местните власти на национално и международно ниво.

За членове на Управителния съвет на НСОРБ от региона, който обхваща областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен бяха номинирани още кметът на община Борован – Десислава Тодорова, кметът на община Монтана – Златко Живков и кметът на община Враца Калин Каменов.

С провеждането на регионалните делегатски заседания в страната започна процесът по обновяване на управителните органи на Сдружението на общините за мандат 2019-2023 г. Съгласно правилата на Сдружението, номинираните от регионалните заседания кандидати за ръководните органи на НСОРБ, предстои да бъдат гласувани от  Общото събрание, което ще се проведе на 25 и 26 февруари 2020 г. в гр. София.

„Поех ангажимент да продължа да работя за нови законови източници на финансиране на общините и за справедливо разпределение на средствата, чрез субсидии и постановления“, заяви пред участниците в делегатското заседание Донка Михайлова.

 

{gallery}2020/nsorb-24012020{/gallery}

Планови прекъсвания на електрозахранването в …

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 27 януари – 31 януари 2020 г, включително:

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Община Троян

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

На 27.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 28.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 29.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 30.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 31.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Балабанско: Местн. Габърска къща Иван, къща Пепа, къща Стелияна, къща Венелин, къща Вълко, къща Пенчо, Магазин, къща Ценета, къща Пенко, къща Цонка, къща Марийка, Каща Мария, къща Дамян, 72 ул. Габърска, къща Милена, къща Митко, къща Нено, къща Дилян, къща Гаца, къща Велика, къща Станимир, къща Стана, къща Илия, къща Дана, къща Тодора, къща Камен, къща Минко, къща Дочо, къща Елена, къща Мирослав, къща Димка, къща Цочо, къща Кальо, къща Петко, 103, къща Васил, къща Маргарита, къща Симеон, 5, 54 Вила, къща Гечо, къща Любен, къща Райна, къща Тончо, къща Стою, къща Мария, къща Мара, къща Дона, Тп18, къща Стойчо, къща Нанко, къща Калю, къща Найден, къща Мадлена

На 27.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 28.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 29.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 30.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 31.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Троян, Общ. Троян: махала Длъжковска Вила

На 27.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 31.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Врабево: Васил Левски 8, 16, 12, 1, 4, 10, 3, 6, 14, Георги Димитров 69, 103, 76, 85, 18, 71, 90, 91, 95, 64, 100, 80, 86, 77, 109, 67, 61, 62, 96, 117, 99, 104, 73, 63, 121, 105, 66, 98, 107, 57, 65, 58, 102, 78, 82, 113, 83, 70, 1, 89, 75, 111, 84, 93, 97, 74, 108, 87, 106, 115, 60, 119, 94, 88, 72, Димитър Благоев 2, Ленин 4, 7, 2, Маршал Толбухин 21, Първи Май 11, 12, 2, 8, 5, 13, 4, 6, 10, 9, 1, Св. Св. Кирил и Методий 1, 5, 2, Стамен Радев 1, 2, 12, Христо Ботев 17, 1, 6, 10, 4, 8, 5, 7, 12, 13, 15, 9, 3, 2, Царевец 14, 2, 23, 21, 4, 6, къща Нено, 13, 8, 9, 11, 10, 16, 12, 26, 20, 19, 25, 15, 1

На 27.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./  На 28.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./  На 29.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./  На 30.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./  На 31.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Троян, Общ. Троян: Ген. Карцов 79, 96, 90, 77, 94, 88, 75, 92, Димитър Гимиджийски 22, 35, 37, 24, 33, 29, 31, Дъскотина 14, 12, 3, 10, 6, 5, 9, 2, 7, Кокиче 12, Криволак 3, 45, 41, 33, 35, 34, 27, Павилион, 44, 40, 28, 31, 38, 21, 4, 1, 20, 22, 19, 39, 26, 7, 24, 18, 2, 37, 9, 23, 10, 29, 8, 43, 6, 30, 25, 32, 42, 36, 5, Расташка, Стенето 6, 2, 4, Христо Ботев 290

На 27.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Балабанско: махала Магунска къща-мария, къща-Гено, Вила, къща-Кръстьо, къща-Пенка, къща-Кольо, къща-Банчо, къща-Иван, къща-мирослав, къща-Пена, къща-Ненко, къща-Цона, къща-Ангел, къща-мита, къща-Лалю, къща-Веселин, 852 къща-Тодорка, къща-Христо, къща-Симеон, къща-Павли, къща-Нено, къща-Никола, къща-Цочо, къща-Кино, къща-Владимир, къща-минко, къща-василка, къща-Елка, къща-валентин, къща-Борис, къща-Гечо, къща-Кръстина, 90 къща-Ценко, къща-радка, къща-Стефан, къща-Пламена, къща-Любка, къща-Найден, махала Мутевска 11, махала Факирска Тп4, Местн. Габърска, Район Центъра 22, къща-Илия

На 27.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 28.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 30.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Гумощник: Лакарево 1 къща Цона, махала Лакарево къща Тодора, къща Миладин, къща Павел, къща Пенко, къща Нено, къща Красимир, 23, къща Тотка, къща Марин, къща Васил, 39, къща Пламен, къща Иван, 1 Вила, къща Магдалена, къща Марийка, къща Мария, къща Мая, къща Георги, къща Цана, къща Ангелина, Вила, махала Селце къща Марияна, къща Недка, къща Дойчо, къща Беню, къща Мария, къща Митко, Стоп. Постройка, къща Богдана, къща Иван, къща Васил, къща Лила, къща Марин, Църква, Вила, къща -татяна, къща Невенка, 1, Музей, къща Миню, къща Георги, къща Милен, къща Илия, Стоп. Постройка, къща, къща Григор, къща Стефан, Чакърска 100

На 27.01.2020 г. /10:00 – 11:00 ч./ – Троян, Общ. Троян: Васил Левски 184, 180, 182, 190, 188, Минко Радковски 2, 1, 7, Радецки 6, 8, 3, 1, 4, 2, Хан Аспарух 6, 8, 4, 2, 1

На 28.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Врабево: Васил Левски 8, 16, 12, 1, 4, 10, 3, 6, 14, Георги Димитров 69, 103, 76, 85, 18, 71, 90, 91, 95, 64, 100, 80, 86, 77, 109, 67, 61, 62, 96, 117, 99, 104, 73, 63, 121, 105, 66, 98, 107, 57, 65, 58, 102, 78, 82, 113, 83, 70, 1, 89, 75, 111, 84, 93, 97, 74, 108, 87, 106, 115, 60, 119, 94, 88, 72, Георги Димитров 38, 40, Димитър Благоев 2, Иван Вазов 4, 1, 2, Каля-Черква 1, 3, къща, 6, 11, 8, 10, 4, Ленин 4, 7, 2, Ленинград 11, 3, 7, 5, 6, 15, 12, 17, 10, 9, 8, Любен Каравелов 4, 5, 1, 2, Маршал Толбухин 21, Маршал Толбухин 17, 25, 10, 30, 28, 6, 2, 5, 23, 31, 7, 33, 3, 13, 18, 15, 8, 19, 27, 29, 4, 9, 21, 20, 16, Минко Карата 42, 61, 59, 69, 63, 48, 65, 55, 67, 57, 46, 38, Москва 9, Нено Даракчиев 2, 5, Никола Пънков 10, 15, 5, 7, 11, 6, 33, 4, 3, 13, 2, 8, Първи Май 11, 12, 2, 8, 5, 13, 4, 6, 10, 9, 1, Раздоле 3, 1, 9, 6, 12, 5, 11 Тп-5, 7, 4, Св. Св. Кирил и Методий 1, 5, 2, Стамен Радев 1, 2, 12, Стара Планина 10, 17, Христо Ботев 17, 1, 6, 10, 4, 8, 5, 7, 12, 13, 15, 9, 3, 2, Христо Ботев 31, 48, 73, 57, 29, 35а, 34, 39, 28, 63, 69, 43, 75, 47, 65, 51, 41, 26, 32, 45, 35, 53, 67, 55, 37, 61, 59, 36, 49, Царевец 14, 2, 23, 21, 4, 6, къща Нено, 13, 8, 9, 11, 10, 16, 12, 26, 20, 19, 25, 15, 1

На 29.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 30.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Врабево: Георги Димитров 38, 40, Иван Вазов 4, 1, 2, Каля-Черква 1, 3, къща, 6, 11, 8, 10, 4, Ленинград 11, 3, 7, 5, 6, 15, 12, 17, 10, 9, 8, Любен Каравелов 4, 5, 1, 2, Маршал Толбухин 17, 25, 10, 30, 28, 6, 2, 5, 23, 31, 7, 33, 3, 13, 18, 15, 8, 19, 27, 29, 4, 9, 21, 20, 16, Минко Карата 42, 61, 59, 69, 63, 48, 65, 55, 67, 57, 46, 38, Москва 9, Нено Даракчиев 2, 5, Никола Пънков 10, 15, 5, 7, 11, 6, 33, 4, 3, 13, 2, 8, Раздоле 3, 1, 9, 6, 12, 5, 11 Тп-5, 7, 4, Стара Планина 10, 17, Христо Ботев 31, 48, 73, 57, 29, 35а, 34, 39, 28, 63, 69, 43, 75, 47, 65, 51, 41, 26, 32, 45, 35, 53, 67, 55, 37, 61, 59, 36, 49

На 29.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 31.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Черни Осъм: Жеравица, М. Бъзево Вила, 2, 2а Вила, М. Жеравица 3, Вила, 1, 15 Уо-Тп-1, 2 Вила, М. Кошутина Вила, М. Стругът

На 29.01.2020 г. /13:00 – 15:00 ч./ – Балканец: Ген. Карцов 53, 170, 68, Христо Петков 125, 33, 123, 25, 28, 50, 19, 9, 15, 109, 68, 14, 83, 47, 17, 52, 36, 12, 91, 127, 37, 81, 11, 77, 43, 121, 93, 99, 16, 34, 59, 119, 29, 49, 67, 79, 97, 26, 48, 13, 22, 51, 115, 40, 63, 117, 69, 71, 85, 44, 111, 89, 30, 27, 38, 113, 39, 87, 73, 31, 10, 46, 45, 21, 41, 105, 32, 42, 55, 57

На 30.01.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./ – Троян, Общ. Троян: Власи Илиев 10, 7, 14, 16, 9, 20, 8, 12, 18, 5, Незабравка 46, 23, 42, 48, 36, 15, 40, 52, 44, 60, 38, 13, 50, 19, 17, 34, 56, 21, 58, Стефан Караджа 15, 16, 14, 10, 13, 7, 6, 12, 11, 9, 3, 8, 5, Хаджи Димитър 1, 11, 2, 3, 7, 5, 13, 8, 6, 9, 4, Христо Ботев 58, 70, 64, 52, 54, 60, 62, 56, 74, 50, 39, 72, 43, 76, 78, 48, 29, 80, 37, 68, 35, 66, Шипка 8, 14, 5, 10, 7, 12

На 31.01.2020 г. /13:00 – 15:00 ч./ – Троян, Общ. Троян: 73198. 511. 88. 1, Акад. Ангел Балевски 17, Кв. Ливадето Разпределителна Шахта, къща Драгомир, Касета, Помпена Станция Баба Руса, 7, Ливадето, махала Дудевска Кучкарник, махала Сеновоза 4, Венцислав-Къща, 16, Йордан-Къща, 20 Стойко-Къща, 9, 39, 7, 10, 12, Марин-Къща, 19, 14 Данчо-Каща, 13, Пенко-Къща, 15, 18, 11, 22, 2, 1, Общ. Червянска Лъка 2

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Планови прекъсвания на електрозахранването в …

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 27 януари – 31 януари 2020 г, включително:

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Община Троян

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

На 27.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 28.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 29.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 30.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 31.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Балабанско: Местн. Габърска къща Иван, къща Пепа, къща Стелияна, къща Венелин, къща Вълко, къща Пенчо, Магазин, къща Ценета, къща Пенко, къща Цонка, къща Марийка, Каща Мария, къща Дамян, 72 ул. Габърска, къща Милена, къща Митко, къща Нено, къща Дилян, къща Гаца, къща Велика, къща Станимир, къща Стана, къща Илия, къща Дана, къща Тодора, къща Камен, къща Минко, къща Дочо, къща Елена, къща Мирослав, къща Димка, къща Цочо, къща Кальо, къща Петко, 103, къща Васил, къща Маргарита, къща Симеон, 5, 54 Вила, къща Гечо, къща Любен, къща Райна, къща Тончо, къща Стою, къща Мария, къща Мара, къща Дона, Тп18, къща Стойчо, къща Нанко, къща Калю, къща Найден, къща Мадлена

На 27.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 28.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 29.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 30.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 31.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Троян, Общ. Троян: махала Длъжковска Вила

На 27.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 31.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Врабево: Васил Левски 8, 16, 12, 1, 4, 10, 3, 6, 14, Георги Димитров 69, 103, 76, 85, 18, 71, 90, 91, 95, 64, 100, 80, 86, 77, 109, 67, 61, 62, 96, 117, 99, 104, 73, 63, 121, 105, 66, 98, 107, 57, 65, 58, 102, 78, 82, 113, 83, 70, 1, 89, 75, 111, 84, 93, 97, 74, 108, 87, 106, 115, 60, 119, 94, 88, 72, Димитър Благоев 2, Ленин 4, 7, 2, Маршал Толбухин 21, Първи Май 11, 12, 2, 8, 5, 13, 4, 6, 10, 9, 1, Св. Св. Кирил и Методий 1, 5, 2, Стамен Радев 1, 2, 12, Христо Ботев 17, 1, 6, 10, 4, 8, 5, 7, 12, 13, 15, 9, 3, 2, Царевец 14, 2, 23, 21, 4, 6, къща Нено, 13, 8, 9, 11, 10, 16, 12, 26, 20, 19, 25, 15, 1

На 27.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./  На 28.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./  На 29.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./  На 30.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./  На 31.01.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Троян, Общ. Троян: Ген. Карцов 79, 96, 90, 77, 94, 88, 75, 92, Димитър Гимиджийски 22, 35, 37, 24, 33, 29, 31, Дъскотина 14, 12, 3, 10, 6, 5, 9, 2, 7, Кокиче 12, Криволак 3, 45, 41, 33, 35, 34, 27, Павилион, 44, 40, 28, 31, 38, 21, 4, 1, 20, 22, 19, 39, 26, 7, 24, 18, 2, 37, 9, 23, 10, 29, 8, 43, 6, 30, 25, 32, 42, 36, 5, Расташка, Стенето 6, 2, 4, Христо Ботев 290

На 27.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Балабанско: махала Магунска къща-мария, къща-Гено, Вила, къща-Кръстьо, къща-Пенка, къща-Кольо, къща-Банчо, къща-Иван, къща-мирослав, къща-Пена, къща-Ненко, къща-Цона, къща-Ангел, къща-мита, къща-Лалю, къща-Веселин, 852 къща-Тодорка, къща-Христо, къща-Симеон, къща-Павли, къща-Нено, къща-Никола, къща-Цочо, къща-Кино, къща-Владимир, къща-минко, къща-василка, къща-Елка, къща-валентин, къща-Борис, къща-Гечо, къща-Кръстина, 90 къща-Ценко, къща-радка, къща-Стефан, къща-Пламена, къща-Любка, къща-Найден, махала Мутевска 11, махала Факирска Тп4, Местн. Габърска, Район Центъра 22, къща-Илия

На 27.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 28.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 30.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Гумощник: Лакарево 1 къща Цона, махала Лакарево къща Тодора, къща Миладин, къща Павел, къща Пенко, къща Нено, къща Красимир, 23, къща Тотка, къща Марин, къща Васил, 39, къща Пламен, къща Иван, 1 Вила, къща Магдалена, къща Марийка, къща Мария, къща Мая, къща Георги, къща Цана, къща Ангелина, Вила, махала Селце къща Марияна, къща Недка, къща Дойчо, къща Беню, къща Мария, къща Митко, Стоп. Постройка, къща Богдана, къща Иван, къща Васил, къща Лила, къща Марин, Църква, Вила, къща -татяна, къща Невенка, 1, Музей, къща Миню, къща Георги, къща Милен, къща Илия, Стоп. Постройка, къща, къща Григор, къща Стефан, Чакърска 100

На 27.01.2020 г. /10:00 – 11:00 ч./ – Троян, Общ. Троян: Васил Левски 184, 180, 182, 190, 188, Минко Радковски 2, 1, 7, Радецки 6, 8, 3, 1, 4, 2, Хан Аспарух 6, 8, 4, 2, 1

На 28.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Врабево: Васил Левски 8, 16, 12, 1, 4, 10, 3, 6, 14, Георги Димитров 69, 103, 76, 85, 18, 71, 90, 91, 95, 64, 100, 80, 86, 77, 109, 67, 61, 62, 96, 117, 99, 104, 73, 63, 121, 105, 66, 98, 107, 57, 65, 58, 102, 78, 82, 113, 83, 70, 1, 89, 75, 111, 84, 93, 97, 74, 108, 87, 106, 115, 60, 119, 94, 88, 72, Георги Димитров 38, 40, Димитър Благоев 2, Иван Вазов 4, 1, 2, Каля-Черква 1, 3, къща, 6, 11, 8, 10, 4, Ленин 4, 7, 2, Ленинград 11, 3, 7, 5, 6, 15, 12, 17, 10, 9, 8, Любен Каравелов 4, 5, 1, 2, Маршал Толбухин 21, Маршал Толбухин 17, 25, 10, 30, 28, 6, 2, 5, 23, 31, 7, 33, 3, 13, 18, 15, 8, 19, 27, 29, 4, 9, 21, 20, 16, Минко Карата 42, 61, 59, 69, 63, 48, 65, 55, 67, 57, 46, 38, Москва 9, Нено Даракчиев 2, 5, Никола Пънков 10, 15, 5, 7, 11, 6, 33, 4, 3, 13, 2, 8, Първи Май 11, 12, 2, 8, 5, 13, 4, 6, 10, 9, 1, Раздоле 3, 1, 9, 6, 12, 5, 11 Тп-5, 7, 4, Св. Св. Кирил и Методий 1, 5, 2, Стамен Радев 1, 2, 12, Стара Планина 10, 17, Христо Ботев 17, 1, 6, 10, 4, 8, 5, 7, 12, 13, 15, 9, 3, 2, Христо Ботев 31, 48, 73, 57, 29, 35а, 34, 39, 28, 63, 69, 43, 75, 47, 65, 51, 41, 26, 32, 45, 35, 53, 67, 55, 37, 61, 59, 36, 49, Царевец 14, 2, 23, 21, 4, 6, къща Нено, 13, 8, 9, 11, 10, 16, 12, 26, 20, 19, 25, 15, 1

На 29.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./  На 30.01.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Врабево: Георги Димитров 38, 40, Иван Вазов 4, 1, 2, Каля-Черква 1, 3, къща, 6, 11, 8, 10, 4, Ленинград 11, 3, 7, 5, 6, 15, 12, 17, 10, 9, 8, Любен Каравелов 4, 5, 1, 2, Маршал Толбухин 17, 25, 10, 30, 28, 6, 2, 5, 23, 31, 7, 33, 3, 13, 18, 15, 8, 19, 27, 29, 4, 9, 21, 20, 16, Минко Карата 42, 61, 59, 69, 63, 48, 65, 55, 67, 57, 46, 38, Москва 9, Нено Даракчиев 2, 5, Никола Пънков 10, 15, 5, 7, 11, 6, 33, 4, 3, 13, 2, 8, Раздоле 3, 1, 9, 6, 12, 5, 11 Тп-5, 7, 4, Стара Планина 10, 17, Христо Ботев 31, 48, 73, 57, 29, 35а, 34, 39, 28, 63, 69, 43, 75, 47, 65, 51, 41, 26, 32, 45, 35, 53, 67, 55, 37, 61, 59, 36, 49

На 29.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./  На 31.01.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Черни Осъм: Жеравица, М. Бъзево Вила, 2, 2а Вила, М. Жеравица 3, Вила, 1, 15 Уо-Тп-1, 2 Вила, М. Кошутина Вила, М. Стругът

На 29.01.2020 г. /13:00 – 15:00 ч./ – Балканец: Ген. Карцов 53, 170, 68, Христо Петков 125, 33, 123, 25, 28, 50, 19, 9, 15, 109, 68, 14, 83, 47, 17, 52, 36, 12, 91, 127, 37, 81, 11, 77, 43, 121, 93, 99, 16, 34, 59, 119, 29, 49, 67, 79, 97, 26, 48, 13, 22, 51, 115, 40, 63, 117, 69, 71, 85, 44, 111, 89, 30, 27, 38, 113, 39, 87, 73, 31, 10, 46, 45, 21, 41, 105, 32, 42, 55, 57

На 30.01.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./ – Троян, Общ. Троян: Власи Илиев 10, 7, 14, 16, 9, 20, 8, 12, 18, 5, Незабравка 46, 23, 42, 48, 36, 15, 40, 52, 44, 60, 38, 13, 50, 19, 17, 34, 56, 21, 58, Стефан Караджа 15, 16, 14, 10, 13, 7, 6, 12, 11, 9, 3, 8, 5, Хаджи Димитър 1, 11, 2, 3, 7, 5, 13, 8, 6, 9, 4, Христо Ботев 58, 70, 64, 52, 54, 60, 62, 56, 74, 50, 39, 72, 43, 76, 78, 48, 29, 80, 37, 68, 35, 66, Шипка 8, 14, 5, 10, 7, 12

На 31.01.2020 г. /13:00 – 15:00 ч./ – Троян, Общ. Троян: 73198. 511. 88. 1, Акад. Ангел Балевски 17, Кв. Ливадето Разпределителна Шахта, къща Драгомир, Касета, Помпена Станция Баба Руса, 7, Ливадето, махала Дудевска Кучкарник, махала Сеновоза 4, Венцислав-Къща, 16, Йордан-Къща, 20 Стойко-Къща, 9, 39, 7, 10, 12, Марин-Къща, 19, 14 Данчо-Каща, 13, Пенко-Къща, 15, 18, 11, 22, 2, 1, Общ. Червянска Лъка 2

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.