Ял ли е Вазов пържоли?

Николай Фенерски

Предстои ми да стана „старши“ учител. На всеки с десетгодишен стаж присъждат това звание. Преценили са, че след толкова време в Системата попадаш в друга категория на професионализма. Нарича се инициация. През такъв процес преминах и в казармата. И в личен план също съм подложен на подобно изпитание – голямото ми чедо е на почти 21, а малкото на 14. Когато един ден навърша 70, дай Боже, ще разбера дали съм преминал в групата „старши“ човек. Не всички успяват. 

В училище обаче раздават тия звания на всички, които са „издържали“ толкова в тази луда професия. Творческа професия. За нея е нужно, абсолютно задължително да обичаш две неща – своето призвание (за мен български език и литература) и децата. Липсва ли единият от тези два стълба, няма да се получи. Тегаво е, тежко, мъчно, досадно, лепкаво, страшно и озлобяващо. Виждал съм и виждам хора, на които не им се получава, нищо, че се залъгват, че са добри даскали. По-често им липсва съставката обич към децата, а понякога им липсват и двете. Има и други варианти – изперкали създания, дъновисти, сектанти, разочаровани, параноици, истерици, психотици, посещаващи врачки и баячки, попаднали по случайност на това работно място. Често казвам на моите от 9 В, че трябва да вземат от всекиго най-доброто и че от всеки могат да се поучат. Понякога сам се съмнявам в думите си.  ==>

На Празника на сланината в Априлци

* Юбилейният 10-ти се проведе на датата с многото двойки – 22.02.2020 * По-семпъл и не така пъстър, но има ли греяна със сланинка, нищо не може да го спре * Големият гаф и кой го допусна?

У комшиите

ОКОЛО сегашния 10-ти пореден Празник на сланината в съседно Априлци, провел се на датата с многото двойки – 22.02.2020 – си припомнихме две…

Консултативен съвет по икономика към Кмета на Община Троян за мандат 2019-2023 г. с разширен състав. Предстои свикване на първото заседание

През 2012 година беше
създаден Консултативен съвет по икономика към Кмета на Община Троян, който през
своите години доказа смисъла от съществуването си. Консултативен съвет по
икономически въпроси ще бъде сформиран и през настоящия мандат 2019-2023 г.

Той е помощен
консултативен орган, като целта е: запазване, подпомагане и разширяване на
съществуващия бизнес в община Троян; подобряване на контактите и координацията
между местната власт и бизнеса; идентифициране на важни за общината проблеми и
предлагане на възможни решения за подобряване на икономическия климат;
подпомагане на администрацията при привличане на нови инвестиции.

През мандат 2015-2019 г.
съставът на съвета включваше 13 представители на местния бизнес, през новия
мандат – членовете на съвета ще наброяват 22. Съставът е разширен, като в него
са включени представители на институции, различни браншове и личности с
обществени позиции.

Предстои свикване на
първото заседание на Консултативния съвет.

130 хил. са заложени в туристическата програма на Община Троян за 2020 г.

На заседанието на
Общински съвет-Троян на 13 февруари, бяха разгледани Отчет на Програмата за
развитие на туризма на територията на община Троян през 2019 г. и Програмата за
2020 г.

На направения отчет стана
ясно, че през 2019 г. туристите в общината са нараснали с 11.63% спрямо
предходната 2018 г. През 2019 г. община Троян е била посетена от 79 582
души, като средно месечно общината е посещавана от над 6000 туристи. Средният престой
на посетителите също запазва повишаващите се тенденции – от 1.64 дни (през 2013
г.) на 2.05 дни за 2019 г. Реализираните нощувки в общината през 2019 г.
нарастват с 6.16% спрямо 2018 г.

Средствата за финансовото
осигуряване на програмата през 2020
г. са формирани от:туристическия данък, определен по реда на Закона за местните
данъци и такси;преходен остатък от туристически данък за 2018 г. и са в размер както следва: 130 730 лв.,
от които туристически данък за 2019
г. – 102 664 лв.
ипреходен остатък от туристически данък
за 2018
г. – 28 066 лв.

Програмата е разработена
на базата на четири основни приоритета: „Изграждане и поддържане на
инфраструктурата, обслужваща туризма”; „Участие в организиране на събития,
допринасящи за развитието на туризма в Община Троян”; „Популяризиране на
туристическия продукт на общината, включително участия на туристически борси и
изложения” и „Подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските
туристически обекти”.

Продължава
работата на администрацията в посока
Повишаване на статут в
курорти от национално значение: балнеоложки – с. Чифлик, с. Шипково; климатичен
планински туристически комплекс „Беклемето“. Заложени са средства за
Обозначаване и поддръжка на туристически пътеки; Създаване на атракционна зона
в гр. Троян; „Арт рамка“ за снимки; Благоустрояване на курортна зона в с.
Чифлик и други.

Планирано е през годината
освен утвърдени събития да се проведе възстановка на римски бойни ритуали в
крепостта „Состра“, както и туристическо събитие – Празник за популяризиране на
традиционните храни и рецепти на територията на Община Троян, което ще се
реализира през месец май, от МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ с подкрепата на
Община Троян.

И през 2020 г. ще
продължи представянето на община Троян в туристически борси и изложения.
Програмата предвижда финансиране за защитаване пред Патентното ведомство на
запазен знак – „Троянската капка“ и „Троянската
шевица“, както и популяризиране на туристическия потенциал на Община Троян в
метрополитен София.

Припомняме, че Община
Троян подкрепи инициативата на Министерство на туризма – „Денят за Вас“ и на
29.02.2020 г. Музей на
народните художествени занаяти и приложните изкуства в Троян, Галерия „Серякова къща“, Национално изложение на
художествените занаяти и изкуствата – Орешак и Природонаучният музей в Черни
Осъм ще посрещат гости с вход свободен.

Обявена е концесията за Шипково

* Обявата – и в Официалния вестник на Европейския съюз * Срокът е 32 години с възможност за удължаване до 10 години,
 прогнозната стойност – 20 млн. лв.
 

Икономика

НА 18 ФЕВРУАРИ, съгласно изискванията на Закона за концесиите, в Официален вестник на Европейския съюз бе публикувана обявата за концесия за строителство и управление на „Център за рекреация и отдих“ в с. Шипково, община Троян. Обявлението е публикувано и в Националния Концесионен регистър. Припомняме, че с Решение № 21/19.12.2019 г. Общински съвет – Троян одобри решението на кмета на община Троян за откриване на процедура за определяне на концесионер и…