Нова забранителна заповед на кмета

Извънредно положение
Днес следобед, понеделник, 16 март 2020 г., кметът на община Троян Донка Михайлова издаде нова забранителна заповед във връзка с усложняващата се епидемична обстановка. По-долу – пълният текст на заповедта.
ЗАПОВЕД
№ 39, Троян, 16.03.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4…

Забрана за влизане на граждани от рискови държави

От 00:00 часа на 18 март временно се забранява влизането на територията на Р България на гражданите на Китай, Иран, Бангладеш, Индия, Малдиви, Непал, Шри Ланка, Испания, Италия, Корея, Франция, Германия, Нидерландия, Швейцария, Великобритания и Северна Ирландия. Изключение са гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Р България и членовете на техните …

Материалът Забрана за влизане на граждани от рискови държави е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

ВАЖНО! Община Угърчин ще доставя храна и лекарства на нуждаещи се!

По инициатива на кмета Станимир Петков Община Угърчин организира доставка по домовете на лекарства, храни и продукти от първа необходимост за нуждаещите се.

На телeфони: 0886506594 и 0886957392 всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа могат да се обаждат самотноживеещи възрастни хора, болни или трудноподвижни, за да им се доставят необходимите храни и медикаменти. Служителите от Социален патронаж към Общината, освен доставката на храна по домовете, ще поемат и доставката на лекарства.

Община Угърчин ще използва всички възможни канали, за да достигне информацията до всеки нуждаещ се.
Кметовете и кметските наместници в селата ще обобщават необходимостта от доставка на храни и лекарства и ще съобщават данните на длъжностно лице на тел.: 0878745447.

Заявки, получени до 13.00 часа, ще се изпълняват същия ден, а поръчките, постъпили след този час, ще бъдат изпратени на следващия ден преди обед. По този начин Община Угърчин се надява да помогне на най-уязвимите в създалата се сложна епидемиологична обстановка и обявеното извънредно положение заради Covid-19.

Община Троян премахва таксите за предоставяне на електронни услуги

Община Троян премахва таксите за предоставяне на електронни услуги с цел  стимулиране на гражданите да подават своите искания за административни услуги по електронен път. Това е  част от  допълнителните  мерки за ограничаване на разпространението на заразата от коронавирус и запазване на нормалния ритъм на живот, Услугите извършвани от администрацията на място ще се предоставят експресно. …

Материалът Община Троян премахва таксите за предоставяне на електронни услуги е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

ВАЖНО! Нови забрани за троянци!

З А П О В Е
Д

№ 395

гр. Троян, 16.03.2020 г.

            На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал.
4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с
усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на
коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на
Народното събрание на Република България извънредно положение, последните
препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от
26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед
№ РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването,

З А Б Р А Н Я В А М

            1. Поставяне и работа на разположените
автомати
за напитки и храни върху терени Общинска собственост, до второ нареждане.

            2. Използването на терени Общинска
собственост за продажба от ръчни колички, излагане на стоки, мостри, поставяне
на маси за консумация към заведения за хранене и развлечения, и пред магазини, до второ нареждане.

            3. Продажбата от баничарници,
мекичарници, дюнерджийници, кебапчийници и други подобни, които не са фабрично
пакетирани, до второ нареждане.

             Препоръчва се на управителите на фирми,
извършващи продажба на хранителни стоки, включително плодове и зеленчуци, на
територията на Община Троян, да ограничат контакта на стоките с потребителите.

            Настоящата
заповед да се обяви публично, чрез публикуването й на интернет страницата на
Община Троян.

            Да се
връчи на управителите на фирми и/или отговорните лица на упоменатите обекти за
сведение и изпълнение.

            Да се
връчи на началника на РУ – Троян за информация и контрол.

            Контрол
по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на Община Троян.

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община
Троян