Как започва един работен ден на онлайн учителка по практика?

Всеки ден гледаме и чуваме по радио и телевизия как се борят  здравните работници, полицаи, министри и други  с COVID – 19. Но замислихте ли са учителите как се борят в момента с Вашите деца,  внуци? Замислихте ли се дали им е лесно да преподават по непроверена онлайн система? Аз ги мисля всеки ден. За …

Материалът Как започва един работен ден на онлайн учителка по практика? е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

Ще се справим, но от всички нас зависи

11 ден на извънредното положение. Всички сме съгласни, че мерките, които взима държавата са адекватни и навременни. Голяма част от хората се съобразяват с инструкциите и препоръките на Националния оперативен щаб и останаха по домовете си. И това води до добри резултати, но е много важно да ги запазим. Изключително важно! Ще се справим, но …

Материалът Ще се справим, но от всички нас зависи е публикуван за пръв път на ТРОЯН ЕКСПРЕС.

Информация за епидемичната обстановка в област Ловеч

 За 23.03.2020 година в Регионална здравна инспекция гр. Ловеч са постъпили 128 формуляра за събиране на данни на пристигащи от зони с разпространение на COVID-19 и предписания за поставяне под карантина по Заповед №РД-01-130/17.03.2020 година на министъра на здравеопазването от здравните пунктове на граничните контролно-пропусквателни пунктове на страната.              Общо 362 лица от област Ловеч са …

The post Информация за епидемичната обстановка в област Ловеч appeared first on Областта.

Заповед № 432 от 24.03.2020 г. на Кмета на Община Троян

ЗАПОВЕД

№ 432

гр. Троян, 24.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

ДОПЪЛВАМ Заповед № 395/16.03.2020 г., като се създават нови т. 4 – 7 със следния текст:

4. Забранява се работата и използването на всякакъв вид игрални съоръжения и машини, разположени в терени общинска и частна собственост. Собствениците на горепосочените се задължават да ограничат достъпа до тях.

5. Забранява се предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито. Вендинг-автомати, разположени на закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) могат да работят, като се прилагат всички необходими мерки за дезинфекцията им.

6. На вендинг-автомати с неустановен собственик, както и такива без издадено разрешение за поставяне, се прекъсва електрозахранването и се премахват  принудително.

7. Ръководителите на банкови клонове стриктно да спазват мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати. За целта всеки клон да приеме ред, по който се дезинфекцират банкоматите.

Предвид обявеното в страната извънредно положение и усложняващата се епидемична обстановка, с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

 

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на Интернет страницата на Община Троян, да се връчи на кметовете на кметства и кметските наместници за изпълнение и на началника на РУ – Троян за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ангел Ангелов – Зам.-кмет на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян


Заповед № 432 от 24.03.2020 г. на Кмета на Община Троян

ЗАПОВЕД

№ 432

гр. Троян, 24.03.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 4, и ал. 5 от Закон за здравето, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на коронавирус COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, последните препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и актуализираната Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на Министър на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

ДОПЪЛВАМ Заповед № 395/16.03.2020 г., като се създават нови т. 4 – 7 със следния текст:

4. Забранява се работата и използването на всякакъв вид игрални съоръжения и машини, разположени в терени общинска и частна собственост. Собствениците на горепосочените се задължават да ограничат достъпа до тях.

5. Забранява се предлагането на кафе, топли и студени напитки и други стоки от вендинг-автомати, разположени на открито. Вендинг-автомати, разположени на закрито (в административни сгради, в хранителни магазини, в бензиностанции и др.) могат да работят, като се прилагат всички необходими мерки за дезинфекцията им.

6. На вендинг-автомати с неустановен собственик, както и такива без издадено разрешение за поставяне, се прекъсва електрозахранването и се премахват  принудително.

7. Ръководителите на банкови клонове стриктно да спазват мерките за дезинфекция на обслужваните банкомати. За целта всеки клон да приеме ред, по който се дезинфекцират банкоматите.

Предвид обявеното в страната извънредно положение и усложняващата се епидемична обстановка, с цел опазване живота и здравето на гражданите, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допускам предварително изпълнение на настоящата заповед.

 

Настоящата заповед да се обяви публично чрез публикуването й на Интернет страницата на Община Троян, да се връчи на кметовете на кметства и кметските наместници за изпълнение и на началника на РУ – Троян за информация и контрол.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Ангел Ангелов – Зам.-кмет на Община Троян.

 

ДОНКА МИХАЙЛОВА

Кмет на Община Троян