Съветниците от БСП внесоха 1200 лв. в дарителската сметка срещу короната

* Ще подкрепим всички предложения в Общинския съвет, които са в интерес на здравето на жителите на общината, коментира председателят на групата инж. Владимир Хаджийски
Коронавирусът Актуално
Председателят на групата инж. Владимир Хаджийски
ГРУПАТА съветници на БСП в Общинския съвет в Троян е внесла 1200 лв. в дарителската сметка, обявена от Временния оперативен щаб за превенция срещу коронавируса, научихме от председателя на групата инж. Владимир Хаджийски. 10-мата съветници социалисти се включват в дарителската кампания, водени от желанието да подкрепят мерките на щаба…

Община Троян полага особени грижи за самотните и възрастните хора и във времето на криза

Община Троян винаги е водила
последователна политика в социалните грижи за хората от общината. В последните
години бяха разкрити редица нови социални услуги. Функционирането им по време
на кризата продължава, а екипът на администрацията работи усилено, за
осигуряване на една от най-уязвимите групи от населението.

В началото на кризата
експертите от администрацията направиха проучване и установиха, че на
територията на общината има общо 543 самотноживеещи
хора. Чрез Домашен социален патронаж получават храна 240 човека, от които 87 самотноживеещи;
136 са потребителите на „Патронажна грижа“, които получават интегрирани здравно-социални
услуги, а 60 лица без доходи получават топъл обяд по Оперативна програма за
храни. Предстои включване на още лица в програмата за
получаване на безплатен топъл обяд, като условията за включване на нови
граждани ще бъдат съобщени допълнително. Към настоящия момент Община
Троян подготвя допълнително споразумение към договор по проект „Патронажна
грижа в Община Троян“, чрез компонент 3 за разширяване обхвата на програмата, с
включване на нови 173 самотно живеещи лица и лица поставени под карантина, за закупуване
и доставяне на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост (със
средства на лицата), до домовете им във връзка с извънредната ситуация в
страната.

55 човека наброява доброволческият
екип от хора, които са готови да помагат с пазаруване и купуване на лекарства
при необходимост.

Работата на екипа на
администрацията по разширяване на социалните услуги продължава, като предстои подаване
на проектите за част от недостроената поликлиника.

Община Троян полага особени грижи за самотните и …

Община Троян винаги е водила последователна политика в социалните грижи за хората от общината. В последните години бяха разкрити редица нови социални услуги. Функционирането им по време на кризата продължава, а екипът на администрацията работи усилено, за осигуряване на една от най-уязвимите групи от населението.

В началото на кризата експертите от администрацията направиха проучване и установиха, че на територията на общината има общо 543 самотноживеещи хора. Чрез Домашен социален патронаж получават храна 240 човека, от които 87 самотноживеещи; 136 са потребителите на „Патронажна грижа“, които получават интегрирани здравно-социални услуги, а 60 лица без доходи получават топъл обяд по Оперативна програма за храни. Предстои включване на още лица в програмата за получаване на безплатен топъл обяд, като условията за включване на нови граждани ще бъдат съобщени допълнително. Към настоящия момент Община Троян подготвя допълнително споразумение към договор по проект „Патронажна грижа в Община Троян“, чрез компонент 3 за разширяване обхвата на програмата, с включване на нови 173 самотно живеещи лица и лица поставени под карантина, за закупуване и доставяне на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост (със средства на лицата), до домовете им във връзка с извънредната ситуация в страната.

55 човека наброява доброволческият екип от хора, които са готови да помагат с пазаруване и купуване на лекарства при необходимост.

Работата на екипа на администрацията по разширяване на социалните услуги продължава, като предстои подаване на проектите за част от недостроената поликлиника.

Община Троян полага особени грижи за самотните и …

Община Троян винаги е водила последователна политика в социалните грижи за хората от общината. В последните години бяха разкрити редица нови социални услуги. Функционирането им по време на кризата продължава, а екипът на администрацията работи усилено, за осигуряване на една от най-уязвимите групи от населението.

В началото на кризата експертите от администрацията направиха проучване и установиха, че на територията на общината има общо 543 самотноживеещи хора. Чрез Домашен социален патронаж получават храна 240 човека, от които 87 самотноживеещи; 136 са потребителите на „Патронажна грижа“, които получават интегрирани здравно-социални услуги, а 60 лица без доходи получават топъл обяд по Оперативна програма за храни. Предстои включване на още лица в програмата за получаване на безплатен топъл обяд, като условията за включване на нови граждани ще бъдат съобщени допълнително. Към настоящия момент Община Троян подготвя допълнително споразумение към договор по проект „Патронажна грижа в Община Троян“, чрез компонент 3 за разширяване обхвата на програмата, с включване на нови 173 самотно живеещи лица и лица поставени под карантина, за закупуване и доставяне на хранителни продукти, лекарства и вещи от първа необходимост (със средства на лицата), до домовете им във връзка с извънредната ситуация в страната.

55 човека наброява доброволческият екип от хора, които са готови да помагат с пазаруване и купуване на лекарства при необходимост.

Работата на екипа на администрацията по разширяване на социалните услуги продължава, като предстои подаване на проектите за част от недостроената поликлиника.