Лозан Панов се прави на ощипана мома за доклада за „случайния избор на дела“

Председателят на ВКС Лозан Панов се прави на ощипана мома за наличието на доклад за одита на системата за случайно разпределение на дела. И това, въпреки че документетът е постъпил във ВСС около средата на март месец тази година. Това става ясно и от витиеватото съобщение разпространено от кабинета на Панов. 

Припомняме, че в неделя главният прокурор Иван Гешев зададе задочно въпрос на Панов защо през 2019 г. бе такъв яростен противник на извършването на проверка на сигурността на системата от външни влияния.

Съобщението на председателя на ВКС, което дословно гласи „от Висшия съдебен съвет (ВСС) до момента не е изпратен на председателя на Върховния касационен съд обсъжданият публично от главния прокурор, министъра на правосъдието и членове на ВСС одитен доклад за системата за случайно разпределение на делата в съдилищата в Република България“, отговаря донякъде на въпроса на Гешев. А именно – че Панов за пореден път демонстрира пълна незаинтересованост към същинските проблеми на съдебната система, дори когато доверието в последната е застрашено от пълен срив. 

В интервю пред медията ни днес Боян Новански, който е член на ВСС от съдийската колегия е един от вносителите на сигнала, заяви, че проблемът е известен не от вчера и днес и няма обяснение, защо до сега не е обрънато внимание. Той уточни, че достъп до системата имат само съдии, а прокурите работят в друга съвсем отделна система. Тази която ползват съдиите и е пробита пък е стартирала по времето на Христо Иванов след неискан доклад на оглавявано от него НПО. Платената е сумата от 12 хиляди лева, като е трябвало да бъде временна, но до момента никой не е направил никакви постъпки тя да бъде сменена или най-малкото защитена, за да няма възможност за нарочно разпределение на дела, каквито сигнали има в момевта. До дни се очаква доклада да излезе, но за момента не се знае дали той ще стане публичен.

До момента са дарени 28 895 лв. в сметката за борба с коронавируса в Троян

До момента са дарени 28 895 лв. в сметката за борба с коронавируса в Троян
28 894.90 лв. са събрани за превенция на заболяването коронавирус на територията на община Троян и в подкрепа на лечението и наблюдението на пациенти с COVID-19 в троянските лечебни заведения. Към 06.04. в сметката, обявена от Временния оперативен щаб за набиране на дарения за превенция на заболяването на територията на община Троян и в подкрепа на лечението и наблюдението на пациенти с COVID-19 в троянските лечебни заведения, са събрани общо 28 894.90 лв.

Дарителската сметка беше обявена на 29 март и продължава да набира средства. Даренията се изразходват по решение на щаба и в съответствие с подписан договор с дарителите.

В настоящата криза голямата част от хората изпитват затруднения и всеки дарителски жест е важен и високо ценен. Вярваме, че и в този момент на криза е важно да показваме добрите дела и да упоменем имената на дарителите, както винаги до сега сме правили. Временният оперативен щаб в гр. Троян и Община Троян изказват благодарности на тези, които имат възможност да се включат и на тези, които вече го направиха, сред които: (съобщаваме дарителите по реда на постъпване на даренията): Донка Михайлова, Розалина Русенова, Марин Василковски, Илия Бояджиев, „Калинел“ ЕООД, „Фитофарма“ ЕООД, Вера Добрева, Борис Бояджиев, Борислава Василковска, Светла Георгиева, Димитър Драшковски, Веселка Дикова, Игнат Ерелийски, Бистра Чолакова, Група съветници от БСП, Иванка Джабраилова, Ангел Ангелов, Петко Петков, Нели Генкова-Маринова, сем. Калчеви, „Костови и КО“ ООД, Катя Захариева, сем. Стайковски, Мариела Шошкова, Група общински съветници ГЕРБ.  Благодарим Ви!

 

Пресинформация на Община Троян

Близо 30 000 лв. са събрани за превенция на заболяването коронавирус на територията на община Троян

Към 06.04. в
сметката, обявена от Временния оперативен щаб за набиране на дарения за
превенция на заболяването на територията на община Троян и в подкрепа на
лечението и наблюдението на пациенти с COVID-19 в троянските лечебни заведения,
са събрани общо 28 894.90 лв.

Дарителската
сметка беше обявена на 29 март и продължава да набира средства. Даренията се изразходват
по решение на щаба и в съответствие с подписан договор с дарителите.

В настоящата криза
голямата част от хората изпитват затруднения и всеки дарителски жест е важен и
високо ценен. Вярваме, че и в този момент на криза е важно да показваме добрите
дела и да упоменем имената на дарителите, както винаги до сега сме правили. Временният
оперативен щаб в гр. Троян и Община Троян изказват благодарности на тези, които
имат възможност да се включат и на тези, които вече го направиха, сред които: (съобщаваме дарителите по реда на постъпване
на даренията): Донка Михайлова, Розалина Русенова, Марин Василковски, Илия
Бояджиев, „Калинел“ ЕООД, „Фитофарма“ ЕООД, Вера Добрева, Борис Бояджиев,
Борислава Василковска, Светла Георгиева, Димитър Драшковски, Веселка Дикова,
Игнат Ерелийски, Бистра Чолакова, Група съветници от БСП, Иванка Джабраилова,
Ангел Ангелов, Петко Петков, Нели Генкова-Маринова, сем. Калчеви, „Костови и
КО“ ООД, Катя Захариева, сем. Стайковски, Мариела Шошкова, Група общински
съветници ГЕРБ.
  Благодарим Ви!

До момента – 28 895 лв. в дарителската сметка срещу коронавируса

 * Щабът: „Вярваме, че и в този момент на криза е важно да показваме добрите дела и да кажем имената на дарителите“
Коронавирусът Дарители
КЪМ 6 АПРИЛ в дарителската сметка (фонд „Солидарност“), обявена от Временния оперативен щаб в Троян за набиране на дарения за превенция и…

На вниманието на учениците от СУ ”Св. Кл. Охридски” – Троян и техните родители

След постъпили сигнали от страна на граждани, че през последните дни се наблюдава безцелно движение по улиците на ученици, които не спазват ограниченията  на карантината и се движат на големи групи,

НАПОМНЯМЕ ОСНОВНИ ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ В КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ:

1.    Задължително е спазването на ограниченията, които Националният кризисен щаб  предлага, а Министерският съвет и Министерството на образованието разпореждат.
2.    Ограничете максимално достъпа си до обществени места, на които има или се предполага, че има струпване на повече хора.
3.    Излизайте навън само при неотложна нужда.
4.    Избягвайте физическия контакт при среща с връстници или с други хора.
5.    Задължително е да се грижите за личната си хигиена, като повишите вниманието към периодичното миене на ръцете, дезинфекцирането с осигурените в семействата дезинфектанти.
6.    Оставайки си вкъщи, ще допринесете за ограничаване на разпространението на вируса и по-бързото ни връщане към обичайния режим на живот и обучение.
7.    Времето си можете да осмислите, като преговаряте вече преподадено учебно съдържание и се упражнявате върху практическото прилагане на знанията, както и за усвояване на ново учебно съдържание, като в този процес ще бъдете подпомагани от Вашите учители и родители.

Уважаеми ученици, уважаеми родители, ценността на здравето е безспорна, но нека не разбираме колко скъпо е то едва когато го изгубим.