Битакът – да бъде или да не бъде

 * Идеята е Големия пазар да продължи да се развива като фермерски и да се прекрати съществуването на битака * Донка Михайлова: Ще съм благодарна на аргументирани мнения

Кметът пита народа 

Гледка от битака, Троян, минали години
Изключително полезен, адекватен, бихме го определили и като цивилизационен ход на кмета Донка Михайлова – да тръгне към закриване на биташката…

Възстановява се събирането на местни данъци и такси …

С цел превенция от разпространението на корона вирус COVID-19 и опазване здравето на хората, в края на месец Март общинска администрация преустанови събирането на местни данъци и такси в селата на община Троян. С отмяна на извънредното положение от месец Май се възстановява събирането, съгласно утвърден график, който е предоставен на събирачите на приходи.

Възстановява се събирането на местни данъци и такси …

С цел превенция от разпространението на корона вирус COVID-19 и опазване здравето на хората, в края на месец Март общинска администрация преустанови събирането на местни данъци и такси в селата на община Троян. С отмяна на извънредното положение от месец Май се възстановява събирането, съгласно утвърден график, който е предоставен на събирачите на приходи.

Възстановява се събирането на местни данъци и такси …

С цел превенция от разпространението на корона вирус COVID-19 и опазване здравето на хората, в края на месец Март общинска администрация преустанови събирането на местни данъци и такси в селата на община Троян. С отмяна на извънредното положение от месец Май се възстановява събирането, съгласно утвърден график, който е предоставен на събирачите на приходи.

9 Май – Ден на Европа в Трети “б“клас, НУ „Христо Ботев“ град Троян

В условията на извънредно положение и дистанционна форма на обучение, учениците от трети „б“ клас продължават да творят. Заедно с тях отбелязахме 9 май –  Ден на Европа.

Проведохме беседа, изгледаха интересна презентация. Научиха интересни факти и основна информация за това, какво представлява Европейския съюз като общност и защо е било необходимо неговото създаване. Припомниха си кои са символите – Европейското знаме, Химн на Европа – „Ода на радостта“, обединяващата парична единица – Евро, мото – „Единство в многообразитето“.

За да отбележат международния празник учениците имаха за задача да изработят, с материали по избор, знамената на държавите членки на Европейския съюз. Всеки от тях получи точни указания за знамето, което трябва да изработи. Някои направиха по едно, други по две или три, а трети записаха видео как развяват националния флаг на държавата членка. Децата работиха с голям ентусиазъм и много старание.

Поздравления, третокласници, за положените усилия! Вие сте достойни европейци!

Резултатът от техния труд е събран в онлайн презентация, която можете да видите тук:

https://sway.office.com/4OKj0EcWFNP9pkyv?ref=Link