Заповед № 607 от 15.05.2020 г. на Кмета на Община Троян

Заповед № 607 от 15.05.2020 г. на Кмета на Община Троян относно отмяна на заповед № 406 от 18.03.2020 г., актуализирана със заповед № 441 от 25.03.2020 г., касаещи редуциране на транспортните връзки на вътрешноградските и междуселищни линии.

Заповед № 607 от 15.05.2020 г. на Кмета на Община Троян

Заповед № 607 от 15.05.2020 г. на Кмета на Община Троян относно отмяна на заповед № 406 от 18.03.2020 г., актуализирана със заповед № 441 от 25.03.2020 г., касаещи редуциране на транспортните връзки на вътрешноградските и междуселищни линии.

Заповед № 605 от 15.05.2020 г. на Кмета на Община Троян

Заповед № 605 от 15.05.2020 г. на Кмета на Община Троян относно допускане на гражданите в сградите на Общинска администрация – Троян, сградите на кметствата и кметските наместничества