Обещават след 5 месеца „Стефан Караджа“ да е обновена

Първа копка на ремонта на улица
5 месеца е срокът, в който обещават да бъде обновена улица „Стефан Караджа“. Известно е, че от доста време се търсеше източник на финансиране за нейния ремонт, тъй като особено в горната си част тя е в крайно лошо състояние. Избраният изпълнител – софийската фирма „Парсек Груп“ ЕООД, е готова и до есента да я преобрази. Това стана ясно този следобед, когато бе направена символична първа копка на строителството – от шефа на фирмата Бончо Бонев и от кмета Донка…

Строителството ще бъде на 5 етапа, като първият е в участъка между улиците „Васил Левски“ и „Христо Ботев“. Работата няма да бъде лека, улицата е с наклон между 1 и 15%.

„Парсек Груп“ ЕООД вече е изпълнявала обекти в Троян, в София един от по-големите и обекти е бил по задание на Метрополитена – ул. „Житница“ след строителството на метрото.

От страна на общината ръководител на  проекта е инж. Николай Петров, който ще бъде на мястото ежедневно.

Кметът помоли жителите за търпение, защото ще се наложи да изтърпят и някои неудобства.

В очакване на първокласниците

Модерна, цветна и уютна, 109-та стая е любимото кътче на учениците от начален етап за занимания по интереси. Тук е весело, забавно и спокойно. Книжките със стихове, приказки, басни и гатанки надничат от богатата библиотека и ласкаво примамват малките ученици, а възможността за разнообразни игри и творчество напълно задоволява техните интереси.
Очакваме ви с нетърпение, бъдещи първокласници! Всичко това е и за вас.

Румяна Дудева

Новият Don Pazzo отвори врати

 * Ще Ви посрещнем с удоволствие и ще ви очароваме с
 неустоими предложения, повярвайте!
Добре дошли
Днес, 1 юни, отвори врати обновеното заведение Foodbar&Сafe „Don Pazzo“ – в центъра на Троян, началото на пешеходната зона. Стилно, модерно и уютно…

123 заявления за запазване на 2059 работни места са подадени в област Ловеч по мярката 60/40

За по-малко от два месеца от стартирането
на  мярката 60/40, в Дирекция Бюро по труда от Ловешка област са подадени 123
заявления от 110 работодатели за компенсации на 2059 техни работници. Над 37%
от работодателите са от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ – ресторанти,
заведения за бързо хранене, питейни заведения, хотели и места за настаняване.
Те кандидатстват за държавна помощ за 255 работници. Една четвърт от
работодателите са от сферата на производствените дейности и кандидатстват за
компенсации на 1500 техни работници.

Най-много заявления и за най-голям брой лица –
56 заявления за 1532 лица, са подали работодатели, които със своя заповед,
издадена на основание разпоредби от Кодекса на труда, са преустановили работата на предприятието, на част
от него, или на отделни работници и служители.

Най-малко са заявленията – 17 заявления за 163
лица, от работодатели, които със своя заповед са установили непълно работно
време в предприятието или в негово звено.

Останалите заявления са от работодатели, които
поради извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13
март 2020 г., със своя заповед, издадена въз основа на заповед на държавен
орган са преустановили работата на предприятието или на част от него.

Комисиите в четирите бюра по труда от Ловешка
област са одобрили 107 заявления за компенсации за запазване заетостта на 1879
лица.

Работодателите, получили компенсации, са длъжни
да изплатят пълния размер на трудовото възнаграждение на лицата, за които
получават компенсации и да внесат дължимите осигурителни вноски за съответния
месец, а при неизпълнение на този ангажимент, те следва да възстановят
получените средства. Постановлението се изпълнява от Агенцията по заетостта и Националния
осигурителен институт, а контрол по изпълнението му е възложен на Националната
агенция за приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“. Работодателите
имат право на компенсации, както при преустановяване на работата на
предприятието, на част от него или на отделни работници и служители, така и при
установяване на непълно работно време в предприятието или в негово звено.

Когато за изплащане на компенсации
кандидатстват работодатели, които със своя заповед са преустановили работата на
предприятието, на част от предприятието или на отделни работници и служители,
или са установили непълно работно време, един от критериите за изплащане на
компенсации в тези случаи е доказано намаляване на приходите от продажби с не
по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на
документите, спрямо същия месец на предходната календарна година.

За изплащане на компенсации могат да кандидатстват
работодатели от всички сектори на икономиката, с изключение на секторите „Селско, горско и рибно стопанство“,
„Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“,
„Образование“, „Хуманно здравеопазване и социални дейности“,
„Дейности на домакинства като работодатели; „Дейности на
екстериториални организации и служби“.

Компенсации не се изплащат за работници
и служители, които не са били в трудово правоотношение с работодателя преди
13.03.2020 г., които ползват отпуск за временна неработоспособност, за
бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст или
отглеждане на дете до 2-гододишна възраст, както и тези, за които работодателят
получава финансиране за възнаграждения и осигурителни вноски от държавния
бюджет, със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове или
други публични средства.

С последните промени в Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение и за преодоляване на
последиците,  за периода от 13 март 2020
г. до 30 юни 2020 г., но за срок не по-дълъг от три месеца, Националният
осигурителен институт превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за
месец януари 2020 г. и дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя
за лица, осигурени по
Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии,
определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път
на съответния осигурител в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от
Агенцията по заетостта писмена информация.

Работодателите се задължават да запазят
заетостта на лицата, за които са получени компенсации, за допълнителен период,
равен на периода, за който са изплатени компенсации и да не прекратяват
трудовите договори на работниците и служителите през периода, за който им се
изплащат компенсации.

Информацията бе предоставена на
Областен управител в неприсъствено заседание на Областен съвет за тристранно
сътрудничество на област Ловеч.

7-дневна карантина за всички влизащи в Гърция

Това гласи новата заповед на гръцкото правителство

7-дневна карантина от 1 до 15 юни за всички влизащи в Гърция и без тест за COVID 19. Това гласи новата заповед на гръцкото правителство, изпратена до всички ГКПП в страната.

От полунощ до 9.30 ч. гръцките гранични власти пропускаха свободно само срещу лична карта и без карантина всички влизащи на територията на страната, поради липса на заповед.

„Карантината за влизане на територията на Гърция беше до 31 май. Към момента нямаме нова заповед и пропускаме от 00.00 ч. на 1 юни свободно всички пътуващи само срещу лична карта, без назначаване на карантина“, съобщиха от ГКПП Промахон малко по-рано.

Припомняме, че Гърция стартира туристическия си сезон официално от 15 юни, а днес отварят сезонните хотели.