„Граждани за Троян“ отказа поканата на кмета за среща

* „Среща ще има, но тя няма да е на 2 юли, а след като приключи съдебната ни регистрация и официално представим сдружението с новото му име и обявим целите си“
Право на отговор
До кмета на Троян Донка Михайлова
 чрез вестник „Троян 21“
Г-жо Михайлова, сърдечно благодарим за поканата Ви за среща. Среща ще има, но тя няма да е на 2 юли, а след като приключи съдебната ни регистрация и официално представим сдружението с новото му име и обявим целите си. Това вече го съобщихме във в. „Троян 21” и не намираме основателна причина да го променяме. След като държите да се срещнем, ще го направим, но не да обсъждаме казуси, а…

Решение на комисия относно обявен конкурс за …

Решение на комисия, назначена със Заповед № 809 от 29.06.2020 г.

Комисия, назначена със Заповед № 809 от 29.06.2020 г. на Кмета на Община Троян на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с обявен конкурс за длъжността „Директор“ на Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства, град Троян, община Троян

Реши:

Допуска до събеседване кандидата Елеонора Авджиева и определя дата, час и място за събеседване – 14.07.2020 г. от 11.30 часа в салона на Община Троян.

Решение на комисия относно обявен конкурс за …

Решение на комисия, назначена със Заповед № 809 от 29.06.2020 г.

Комисия, назначена със Заповед № 809 от 29.06.2020 г. на Кмета на Община Троян на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с обявен конкурс за длъжността „Директор“ на Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства, град Троян, община Троян

Реши:

Допуска до събеседване кандидата Елеонора Авджиева и определя дата, час и място за събеседване – 14.07.2020 г. от 11.30 часа в салона на Община Троян.

Решение на комисия относно обявен конкурс за …

Решение на комисия, назначена със Заповед № 810 от 29.06.2020 г.

Комисия, назначена със Заповед № 810 от 29.06.2020 г. на Кмета на Община Троян на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с обявен конкурс за длъжността „Директор“ на Природонаучен музей – село Черни Осъм, община Троян

Реши:

Допуска до събеседване кандидата Павлина Иванова и определя дата, час и място за събеседване – 14.07.2020 г. от 11.00 часа в салона на Община Троян.

Решение на комисия относно обявен конкурс за …

Решение на комисия, назначена със Заповед № 810 от 29.06.2020 г.

Комисия, назначена със Заповед № 810 от 29.06.2020 г. на Кмета на Община Троян на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с обявен конкурс за длъжността „Директор“ на Природонаучен музей – село Черни Осъм, община Троян

Реши:

Допуска до събеседване кандидата Павлина Иванова и определя дата, час и място за събеседване – 14.07.2020 г. от 11.00 часа в салона на Община Троян.