Пак коне насред Троян

* Животните не са чипирани и би трябвало да бъдат умъртвени * Ще му се размине ли както обикновено на „собственика“ рецидивист
 от Балабанския завой?!
Хубава работа, ама троянска
На ул. „Любен Каравелов“ (пред бившето БКС), Троян, 3 юли 2020 г., 8:30 ч. сутринта
ДНЕС, 3 юли, около 8:30 ч. Сутринта, два коня се бяха „закопчани“ в зелената площ до общинската града на ул. „Любен Каравелов“ (бившето БКС). Пазеше…

„Рок, традиции и още нещо“ в Троян на 10 и 11 юли

На 10 и 11 юли Община Троян организира събитие, с което ще постави начало на летния туристически сезон, след епидемичната обстановка, в която страната ни се намираше през последните месеци.

С музика и много настроение ще се проведе събитието под надслов „Рок, традиция и още нещо“. Събитието ще е първото публично за годината и цели подпомагане на местните занаятчии, хотелиери и ресторантьори.

В рамките на събитието в Троян отново ще видим Улица на занаятите – запазена марка на Български фестивал на сливата. Този път в редиците на улицата жителите и гостите на града ще видят произведения само на троянски майстори и ще могат да си закупят за спомен от автентичните им произведения.

Специални гости на събитието ще са Дони и Нети и Милена Славова.

Припомняме, че след проведена среща с хотелиери, Община Троян планира поредица от събития през месеците юли, август и септември. Очакването е, че тези събития ще доведат в общината повече туристи и ще увеличат приходите в местните хотели, ресторанти и търговски обекти. Това е стъпка в осъществяването на последователните усилия на Общината за запазване на повече работни места и доходи за троянци. Събитията ще бъдат част от кампанията „За да остане Троян в сърцето ти“. Сред планираните събития са поредица от прояви на открито, посветени на 150-та годишнина от основаването на Читалище „Наука-1870 г.“, планира се Спектакъл на момичетата на Нешка Робева в Чифлик, Кулинарен празник на местни храни, организиран от МИГ Троян, Априлци и Угърчин /1.08./, Занаятчийски пленер „Занаятите и новото време“ през м. Август, Традиционен панаир на занаятите през м. Август, поредица от изложби и джаз-концерт в Серяковата къща, интригуващи събития в Културно-информационния център.

Покана за заключителна пресконференция и официална …

ПОКАНА

Община Троян и екипът за управление на проект № BG16RFOP001-2.002-0007„Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян (РУ „Полиция”); МЖС на ул. „Христо Ботев” №160, гр. Троян, и МЖС на ул. „Христо Ботев” №266-272, гр. Троян”,

Ви канят на 06.07.2020 г. (понеделник), от 14:00 ч., на заключителна пресконференция и официална церемония за откриване на обектите по проект №BG16RFOP001-2.002-0007 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян (РУ „Полиция”); многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №160, гр. Троян, и многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №266-272, гр. Троян”.

Бенефициент по проекта е Община Троян, като неин партньор за изпълнението му в частта на сградата на РУ-Троян е Областна дирекция на МВР-Ловеч.

Главната цел на проекта е повишаване енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в град Троян.

В рамките на проекта са изпълнени енергоспестяващите мерки, предписани като задължителни в обследванията за енергийна ефективност на сградите, както и допустимите по проекта дейности предписани като задължителни в техническите паспорти на сградите. Изпълнени са и необходимите мерки, свързани с подобряване достъпа за лица с увреждания до сградите.

По-високото ниво на енергийна ефективност пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове, което от своя страна ще допринесе за намаляване на разходите за енергия на сградите, осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

На събитията подробно ще бъдат представени изпълнените дейностите по проекта и постигнатите резултати.

Програма на събитията:

 • 13:30 – 14:00 ч. | Регистрация на участниците
 • 14:00 – 14:05 ч. | Откриване на пресконференцията
 • 14:05 – 14:15 ч. | Водосвет
 • 14:15 – 14:20 ч. | Представяне на изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта
 • 14:15 – 14:25 ч. | Приветствия от официалните лица
 • 14:25 – 14:35 ч. | Церемония – символично откриване на обекта и връчване на удостоверенията за въвеждане в експлоатация на СС
 • 14:35 – 14:45 ч. | Въпроси и изказвания от присъстващите
 • 14:45 ч.                | Закриване на събитията

Очакваме Ви!

Покана за заключителна пресконференция и официална …

ПОКАНА

Община Троян и екипът за управление на проект № BG16RFOP001-2.002-0007„Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян (РУ „Полиция”); МЖС на ул. „Христо Ботев” №160, гр. Троян, и МЖС на ул. „Христо Ботев” №266-272, гр. Троян”,

Ви канят на 06.07.2020 г. (понеделник), от 14:00 ч., на заключителна пресконференция и официална церемония за откриване на обектите по проект №BG16RFOP001-2.002-0007 „Повишаване на енергийната ефективност на сградите: административна сграда на държавната администрация на ул. „Захари Стоянов” №4, гр. Троян (РУ „Полиция”); многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №160, гр. Троян, и многофамилна жилищна сграда на ул. „Христо Ботев” №266-272, гр. Троян”.

Бенефициент по проекта е Община Троян, като неин партньор за изпълнението му в частта на сградата на РУ-Троян е Областна дирекция на МВР-Ловеч.

Главната цел на проекта е повишаване енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в град Троян.

В рамките на проекта са изпълнени енергоспестяващите мерки, предписани като задължителни в обследванията за енергийна ефективност на сградите, както и допустимите по проекта дейности предписани като задължителни в техническите паспорти на сградите. Изпълнени са и необходимите мерки, свързани с подобряване достъпа за лица с увреждания до сградите.

По-високото ниво на енергийна ефективност пряко ще допринесе за намаляване на крайното потребление на енергия и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове, което от своя страна ще допринесе за намаляване на разходите за енергия на сградите, осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

На събитията подробно ще бъдат представени изпълнените дейностите по проекта и постигнатите резултати.

Програма на събитията:

 • 13:30 – 14:00 ч. | Регистрация на участниците
 • 14:00 – 14:05 ч. | Откриване на пресконференцията
 • 14:05 – 14:15 ч. | Водосвет
 • 14:15 – 14:20 ч. | Представяне на изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта
 • 14:15 – 14:25 ч. | Приветствия от официалните лица
 • 14:25 – 14:35 ч. | Церемония – символично откриване на обекта и връчване на удостоверенията за въвеждане в експлоатация на СС
 • 14:35 – 14:45 ч. | Въпроси и изказвания от присъстващите
 • 14:45 ч.                | Закриване на събитията

Очакваме Ви!

Месецът започна със заседание на консултативен …

На 01.07. се проведе първото присъствено заседанието на Консултативния съвет (КС) по икономическо развитие на Община Троян. Кметът откри заседанието с кратък обзор на обсъдените теми при работното посещение на Министър-председателя Бойко Борисов и даде информация за предстоящото събитие „Рок, традиция и още нещо“.

На заседанието бе обсъден предложения пакет от мерки за подпомагане на предприемачите на територията на общината за ограничаване на негативните последствия от кризата с COVID-19. Пакетът от мерки включва пет основни направления за работа: временно отпадане или намаляване на наемите за нежилищните имоти, ползвани от предприемачите; отпадане или намаляване на местни такси за предприемачите и гражданите; безплатна консултативна помощ в подкрепа на малкия и среден бизнес; подкрепа за туристическия бранш и занаятчиите.

Кметът Донка Михайлова уведоми присъстващите и за създаването на ново звено „Икономика“, в рамките на структурата на администрацията, което ще работи в полза на подобряването на местното икономическо развитие. Директорът на дирекция „Бюро по труда“ Троян – Ивелина Стоименова, запозна със статистики относно заетостта в града, промените в процентите в периода март-юни и нов проект, по който се финансира наемането на безработни.

Обсъдени бяха предстоящи събития от културния календар на общината, а представителите на КС предложиха съвместна работа с чуждестранни посолства за стимулиране на туризма и бизнеса в града.

{gallery}2020/konsultativen-savet-072020{/gallery}